Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 Aug. 2018, 7. Årgang

For slik smykket de hellige kvinner seg
Betraktninger fra 1 Peters Brev (48)                                              

«For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn», 1 Peter brev 3:5.

En kan ikke skrive om underordning uten å nevne at Jesus Kristus underordnet seg sin himmelske far. Da først får det sin rette betydning, da først kan vi forstå hva skriften mener med dette. For det første så sier Jesus at: «Jeg og Faderen er ett», (Joh 10:30). For det andre sier Den Hellige Ånd, igjennom apostelen Paulus: «Gud er Kristi hode», (1 Kor 11:3).

Jesus var og er guddommelig. Han er sann Gud og sant menneske. Og likevel, Kristus underordner seg Gud. Gud Fader og Gud Sønn har samme verdi, men ulike oppgaver. Kun i dette lys kan vi fullt ut fatte noe av hva som menes med at kvinnen skal underordne seg mannen. Begge har samme verdi, det har ingenting med intelligens å gjøre, men det har med det å gjøre at vi er ulik skapt.

Ikke bare i det ytre, og ikke bare i det at den ene av oss kan føde barn, mens den andre ikke. Vi er ulik skapt på den måten at vi tenker ulikt, vurderer ulikt, prioriterer ulikt, ser ting på forskjellig måter, etc. Det kan være verdt å tenke igjennom hvilke ulikheter vi har og sette pris på det. Tenk deretter på at dette er pga. at Gud har skapt oss ulike.

Det at mann og kvinne er så ulike er altså ikke en feiltagelse i skaperverket, nei tvert imot, det er med å fullstendiggjør skaperverket. Vi utfyller hverandre. Gud, som har skapt universet og alt som er, Han skapte mannen til å være mann, og kvinnen til å være kvinne. Guds fiende, Satan, prøver å hjernevaske mennesker til å mene at det er feil. Kvinnen må bli mer lik mannen, og mannen mer lik kvinnen. Da mister vi noe av den skjønne harmonien fra skaperverkets opprinnelse. Husk hva Guds ord sier om djevelen: «Tyven kommer bare for å stjele, og myrde og ødelegge», Joh 10:10.

Hvem innstiftet ekteskapet? Det var Gud. Hvem er ute etter å ødelegge det? Satan.
Hvem skapte mennesket ulikt? Det var Gud. Hvem er ute etter å fjerne alle ulikheter? Satan.
Hvem skapte forholdet mellom en mann og en kvinne? Gud. Hvem vil ødelegge skaperverket? Satan.

Guds ord sier i verset ovenfor at de hellige kvinner i tidligere tider, dvs. de gudfryktige kvinner som trodde på Gud, de smykket seg ved å fullføre den planen Gud hadde for dem i skaperverket, noe som aldri blir en belastning, fordi det er noe som er skapt av Gud.

Når en kjøper noe som skal settes i sammen, skrur noen av oss i sammen delene først, uten å lese bruksanvisningen, for deretter siden å oppdage at noe ble feil sammensatt. Guds ord er bruksanvisningen for vårt liv. Joda, en kan klare å leve livet igjennom uten å følge denne bruksanvisningen. Dessverre så viser det seg ofte, på et senere tidspunkt, at vi gjorde ting på feil måte. Å, om vi bare hadde lest bruks-anvisningen bedre og fulgt den!

For så (på denne måte) har Gud elsket verden, at han gav: Hva gav han? For det første gav han det mest verdifulle han hadde å gi oss, Sin Sønn. Og Jesus gav seg selv frivillig til oss, ved at han tok vår synd og straff, den vi fortjente. Den straffen vi fortjente pga. våre synder – Den tok Jesus på seg. Takk Herre!

Barnet som omvendte en vantro – En sann historie av D. L. Moody
Jeg husker at jeg hørte om en søndagsskolelærer som hadde ført hver eneste av hennes søndagsskolebarn til tro på Kristus. Hun var en trofast lærer. Så prøvde hun å få disse barna til å gå ut og bringe andre barn til søndagsskolen. En dag kom en av dem og sa at hun hadde forsøkt å få barn av en familie til å komme til skolen, men faren var en vantro, fikk hun høre, og han ville ikke tillate det.
“Hva er en vantro?”, spurte barnet søndagsskolelæreren. Hun hadde aldri hørt om en vantro før. Læreren fortsatte å forklare henne hva en vantro mann var, og hun ble helt sjokkert.

Et par dager senere gikk jenta forbi postkontoret på vei til skolen, og da hun så den vantro faren som kom ut, gikk hun bort til ham og spurte: “Hvorfor elsker du ikke Jesus?” Hvis det hadde vært en mann som hadde sagt det til ham, hadde han sikkert slått ham ned. Han så på henne og gikk videre. Enda en gang spurte hun samme spørsmålet: “Hvorfor elsker du ikke Jesus?” Han strekte ut hånden og skjøv henne forsiktig bort fra seg, og da han så ned så han tårene hennes. “Vær så snill, sir, fortell meg hvorfor du ikke elsker Jesus?” Han presset henne til side og gikk bort fra henne.

Da han kom på kontoret, kunne han ikke få dette spørsmålet ut av sinnet. Alle bokstavene syntes å lese, “Hvorfor elsker du ikke Jesus?” Alle mennene på hans arbeidsplass syntes å si: “Hvorfor elsker du ikke Jesus?” Da han prøvde å skrive med sin penn, syntes han å forme ordene: “Hvorfor elsker du ikke Jesus?” Han kunne ikke hvile, og han gikk ut på gata for å blande seg med andre forretningsmenn, men han syntes hele tiden å høre en stemme som spurte ham: “Hvorfor elsker du ikke Jesus?”

Han tenkte da kvelden nærmet seg, at når han kom hjem til sin familie da ville han glemme det hele, men han kunne ikke. Han klaget over at han ikke var følte seg vel, og gikk til sengs. Men da han la hodet på puten, fortsatte stemmen å hviske: “Hvorfor elsker du ikke Jesus?” Han fikk ikke sove. Når klokken nærmet seg midnatt reiste han seg og sa: “Jeg vil få tak i en bibel og finne ut hvor Kristus motsier seg selv, og da får jeg en grunn,” og han begynte å lese i Johannes evangeliet.

Mine venner, hvis du vil ha en grunn til ikke å elske Kristus, ikke les Johannes-evangeliet. Johannes kjente ham for lenge. Jeg tror ikke at et menneske kan lese Johannes-evangeliet uten å bli vendt til Kristus.
Vel, han leste gjennom, og fant ingen grunn til hvorfor han ikke skulle elske Ham, men han fant derimot mange grunner til hvorfor han skulle. Han leste denne boken, og før morgenen var han på sine knær, og det spørsmålet som ble stilt ham av det lille barnet førte til hans omvendelse.
Bevis på Guds eksistens (3) – Av Mark Cahill

Vann … fargeløst, luktfritt og uten smak, og likevel, ingen levende ting kan overleve uten vann. Planter, dyr og mennesker består mest av vann (over to tredjedeler av menneskekroppen er vann). La oss se på hvorfor vannets egenskaper er unikt egnet for alt som har liv: Vann har et uvanlig høyt kokepunkt og frysepunkt. Vann gir oss mulighet til å leve i et miljø med varierende temperaturendringer, samtidig som kroppene våre holder seg jevn på 37 grader. Vann er også kjemisk nøytralt. Uten å påvirke sammensetningen i stoffene det bærer med seg, gjør vann det mulig for mat, medisiner og mineraler å bli absorbert og brukt av kroppen. Vann har en unik overflatespenning. Vann i planter kan derfor strømme oppover, mot tyngdekraften som gir livgivende vann og næringsstoffer, til toppen av selv de høyeste trærne.

Vann fryser fra toppen og ned og flyter slik at fisken kan leve om vinteren. Nittisju prosent av jordens vann er i havene. Men på vår jord er det et system designet som fjerner salt fra vannet og distribuerer vannet over hele kloden. Fordampning tar havvannet, legger igjen saltet, og danner skyer, som lett beveges av vinden for å spre vann over landet til vegetasjon, dyr og mennesker. Det er et system for rensing og forsyning som opprettholder livet på denne planeten, et system som resirkulerer og bruker vann. (Fra boken: Ett sekund etter at du er død).

Leave a Reply