Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10. 23 Okt. 2018, 7. Årgang

Dere ektemenn
Betraktninger fra 1 Peters Brev (51)                                              

«Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres hustruer som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde – for at deres bønner ikke skal hindres», 1 Peter brev 3:7.

På hjemmesiden til den tidligere kjente langdistanseløperen Ingrid Kristiansen leser en følgende interessante kommentar: «Et eksempel kan være: En kvinne løper 5 km på ca. 28 min da vil en mann klare å løpe 5 km på ca. 25 min. At menn løper fortere enn kvinner, skyldes større eksplosivitet og styrke. Selvfølgelig vil det være mange kvinner som løper fortere enn menn. Det har vi vel mange eksempler på. Her er det talent, treningsiver og kroppssammensetning som spiller en stor rolle. Men rent fysiologisk vil en mann som løper mot en like veltrent kvinne, alltid komme først til mål.

Dette er bare noe vi kvinner må finne oss i dessverre. Tidligere trodde man at kvinner ville kunne slå mennene på maratondistansen fordi de kom stadig nærmere mennenes resultater, men denne framgangen stagnerte etter hvert som flere kvinner løp de lange distansene. Verdensrekorden for kvinner er ca. 11-12 minutter dårligere enn mennenes verdensrekord. Så dere som har trodd at vi kvinner kan slå mennenes verdensrekorder må nok dessverre bli skuffet, slik er det ikke. Vi er og blir det svake kjønn dessverre!»

Hensikten med å ta frem dette er ikke et forsøk på å hovere over kvinnene. Det være langt ifra å bare skulle tenke den tanken. Nei, hele poenget er å oppdage det skjønne i skaperverket, hvor kvinnen er skapt som kvinne, og mannen skapt som mann. Når disse to skapningene utfyller hverandre slik skaperen hadde tenkt, da blir det den fullkomne harmoni. Det betyr at vi som er menn aksepterer at Gud skapte kvinnen annerledes enn han skapte mannen, og vice versa.

Ingrid sier i artikkelen ovenfor at «tidligere trodde man at kvinner ville kunne slå mennene på maratondistansen», sitat slutt.  Hvilket tidspunkt hun viser til sies det ikke, men det er nok helst i nyere tid. Går vi derimot ca. 1960 år tilbake i tid, til tiden da apostelen Peter, inspirert og drevet av Den Hellige Ånd,
skrev ned dette brevet, så ser vi at han allerede da sier at kvinnen er det svakere kar.

«Vi er og blir det svakere kjønn dessverre», sier Ingrid Kristiansen. Vel, igjen, la ingen se på det som noe nederlag. Kvinnen er utrustet med mange egenskaper som mannen totalt mangler. Hvor herlig alt blir når vi kan akseptere forskjellene, og godta at selv om vi er ulike, så er vi like mye verdt!

Videre sier Peter til oss menn: «Vis dem (kvinnene/konene) ære.» Vi har mye å takke og ære vår kone for. Personlig så var det råd fra min kone som trolig reddet livet mitt da jeg for noen år siden holdt på å drukne. (Se brevet fra November 2016 på www.bibeltroskap.no)

«For også de er medarvinger til livets nåde», sier Peter videre. Når det gjelder frelsen, hvordan en blir frelst, og hvilken stilling vi står i innfor Gud, så er det ingen forskjell på mann og kvinne.
«Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet», Galaterbrevet 3:26-29.


«For at deres bønner ikke skal hindres», sier Guds ord til slutt i dette verset. Med andre ord, så finnes det noe som kan hindre våre bønner til Gud fra å bli oppfylt. Hvis mannen og kvinnen ikke følger de råd og den veiledning som Guds ord gir for samlivet oss imellom, kan det skje at være bønner ikke når lengre enn til taket. På samme måte som et ulydig og trassig barn ikke får viljen sin, kan også vår gode himmelske Far holde tilbake velsignelser vi ellers kunne erfart hvis vi hadde vært lydige mot ham. La oss derfor akte på Ordet slik at vi lyder det og får erfare de åndelige velsignelsene Gud i himmelen har for oss den korte tiden vi har igjen her nede. Hvis du er en av dem som ennå ikke kjenner Jesus som din personlige frelser, så er det det aller første skrittet til en velsignelse som savner sidestykke! Må Herren få velsigne deg!

                Det døende barnet – En sann historie av D. L. Moody

En dame hadde et lite barn som var døende. Hun trodde det hvilte søtt i Jesu armer. Hun gikk inn på rommet hvor barnet lå, og barnet spurte henne: «Mamma, hva er de skyene og fjellene for noe? det ser så mørkt ut.» «Hva mener du Eddy,» sa moren, «Det er ingen skyer eller fjell, der tar du feil.» «Hvorfor? Jo jeg ser store fjell og mørke skyer, og jeg vil at du skal ta meg i armene dine og bære meg over fjellene.»  «Åh», sa moren, «du må be til Jesus, han vil bære deg trygt.»

Hør mine venner, den gode troende mor, ja den bedende kone, kan komme til din seng og tørke tårene fra øynene dine, men hun kan ikke bære deg over til den andre siden når timen din kommer.

Moren sa til den lille gutten sin: «Jeg er redd for at det er vantro som kommer over deg, mitt barn, og du må be at Herren vil være med deg når du nå skal dø.» Og de to ba, men gutten vendte seg igjen til henne og sa: «Hører du ikke englene mor, over fjellene der borte, hvor de kaller på meg? og jeg kan ikke gå.»

«Kjære gutten min, be til Jesus, og da vil han komme. Det er bare Han som kan bære deg.» Og gutten lukket øynene og bad, og da han åpnet dem, spredte et himmelsk smil seg over ansiktet hans og han sa: «Jesus har kommet for å bære meg over fjellene.»

Kjære synder, Jesus er klar og han er villig til å bære deg over syndens og vantroens fjell. Gi deg selv til Ham!

Bevis på Guds eksistens (5) – Av Mark Cahill

“Øyet . . . Det menneskelige øye er enormt komplisert – et perfekt og sammenhengende system som består av ca. 40 individuelle delsystemer, inkludert netthinnen (retina), pupillen, Regnbuehinnen (iris), hornhinnen, linsen og den optiske nerven. For eksempel har retina ca. 137 millioner spesielle celler som reagerer på lys og sender meldinger til hjernen. Omtrent 130 millioner av disse cellene ser ut som stenger og håndterer det svarte og hvite del av synet. De andre syv millioner er kjegleformet og tillater oss å se i fargen.

Leave a Reply