Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Det som også nå frelser oss . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (65)                                               «Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse», 1 Peter brev 3:21 Mange mennesker tror, og Den Norske … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang

I den ble noen få . . . frelst Betraktninger fra 1 Peters Brev (64)                                               «I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann», 1 Peter brev 3:20b Peter taler her om arken, den ca. 155m lange båten som ble bygget langt ifra sjøen. Det er litt usikkerhet rundt hvor lenge … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10. 23 Oktober 2019, 8. Årgang

Prekte for åndene som var i varetekt Betraktninger fra 1 Peters Brev (63)                                               «I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd.», 1 Peter brev 3:19-20a «Jeg tror på Jesus Kristus, … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10. 23 Oktober 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 9. 23 September 2019, 8. Årgang

For også Kristus led en gang Betraktninger fra 1 Peters Brev (62)                                               «For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden», 1 Peter brev 3:18. Vi så i forrige brev litt på dette … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 9. 23 September 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 August 2019, 8. Årgang

 For det er bedre, om så er Guds vilje Betraktninger fra 1 Peters Brev (61)                                               «For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt», 1 Peter brev 3:17. Lidelse er ikke godt, og det er helt naturlig at vi ønsker å unngå det. … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 August 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2019, 8. Årgang

Men gjør det i ydmykhet og med frykt Betraktninger fra 1 Peters Brev (60)                                               «Men gjør det i ydmykhet og med frykt, idet dere har en god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn», 1 … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6. 23 Juni 2019, 8. Årgang

Vær alltid beredt Betraktninger fra 1 Peters Brev (59)                                               «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere!», 1 Peter brev 3:15. Hva er det vi som tror på Jesus kan bli stilt til regnskap for av andre mennesker? Det sies her: … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6. 23 Juni 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2019, 8. Årgang

Men om dere skulle lide . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (58)                                               «Men om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter», 1 Peter brev 3:14. Den som lider for rettferdighetens skyld er salig, … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2019, 8. Årgang

Og hvem kan gjøre dere ondt? Betraktninger fra 1 Peters Brev (57) «Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vinn på det gode?», 1 Peter brev 3:13. Den nå avdøde bibellærer, William MacDonald, sier følgende om dette verset: «Peter gjenopptar sitt argument med et spørsmål: «Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2019, 8. Årgang