Bøker

img_20170302_0001-page-001
Menigheten – slik den var i begynnelsen

by Donald L. Norbie
translated by Øystein Magerøy

 

 

 

 


img_20170302_0002

Menigheten – en håndbok til rettledning for Kristi legeme

by R. P. Amons
translated by Øystein Magerøy

 

 

 


 

Each book can be bought for 100 kr, shipping included. A bill will be included.
Gjerne let us know how you will be using these books. etc. etc