Det Åndelige Nr. 8. 23 Aug. 2017, 6. Årgang

Som frie!
Betraktninger fra 1 Peters Brev (36)

«Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere», 1 Peter brev 2:16.

Frihet er noe alle mennesker vet å sette pris på. Men hva er frihet? De som i perioden 1940-1945 opplevde fem tunge år under okkupasjon vet hva det vil si å være undertrykket en fiendtlig makt. Og de vet hva det vil si å bli satt i frihet. Hvis vi skal se på dette med frihet i et åndelig perspektiv, så finner vi ganske mange paralleller. Den Herre Jesus sa det slik: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere», Joh 8:31-32.

Dem han talte til forstod ikke selv at de var slaver, og svarte ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?», Joh 8:33. Når det gjelder «Åndelig frihet», er ikke vi mennesker alltid i stand til å bedømme om vi selv er slaver eller frie. «Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell», Joh 8:34. Det er hvilket forhold vi har til synd som avgjør om vi er slaver eller frie sier Den Herre Jesus.

På 1800 tallet, under slavetiden, ble slaver solgt på auksjon. Slavene som skulle selges ble utstilt på en plattform, og før budrunden begynte, ble de grundig inspisert. De måtte blant annet åpne munnen slik at tennene ble sjekket. Prisen for unge og friske slaver var alltid høyest.

Bibelen sier at i åndelig forstand, ble vi mennesker «solgt til trell under synden», Rom 7:14. Mennesket er i utgangspunktet slave under Mr. Synd. Men når vi stod på plattformen til utstilling, kom det en og kjøpte oss fri. Jesus Kristus heter han. «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre», Gal. 3:13.

Ved troen på Jesus Kristus, er vi dermed blitt satt fri fra syndens dominans i vårt liv. «For synden skal ikke få herske over dere», Rom 6:14. Dette er et løfte. Og her er et oppmoding til dem som ennå ikke har tror på Jesus Kristus som sin frelser: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri», Joh 8:36.

«Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt», Åp 5:9

                  Hva betyr det å tro?    – En sann historie fra Stillehavsøyene

Dr. John Paton la pennen ned med et sukk, og stirret ut av kontorvinduet sitt. Til tider gikk det så tregt med jobben at han lurte på om han noen gang ville bli ferdig. Han arbeidet med å oversette hele Bibelen til et språk som ble talt på noen av de sørlige Stillehavsøyene. Hver gang han merket motløsheten komme, ba han til Gud, om at Gud skulle minne ham om hvor mye disse menneskene trengte å få Guds Ord på sitt eget språk. Det ville ta mange år å fullføre, og han visste at det ville bli mye frustrasjon, men Dr. Paton var fast bestemt på ikke å gi opp arbeidet han hadde påbegynt.

Nå var han på jakt etter et ord eller uttrykk, som kunne oversette «tro» til dette stille havs språket. Han hadde jobbet med å oversette dette ene ordet i dagevis! Det er et så viktig ord, og Dr. Paton visste at han måtte være nøye med å oversette det på riktig måte, slik at folket ville forstå hva «tro» er. Noen av de viktigste versene i Bibelen bruker ordet «tro.» Johannes 3:16 sier: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Apostlenes gjerninger 16:31 sier: «Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!» Hvordan ville folket forstå hele budskapet i Bibelen og Guds frelsesplan hvis ikke han hadde et ord for tro?

Dr. Paton hadde allerede spurt mange av disse vennene om de hadde et ord for å «tro» på sitt språk, men de trakk bare skuldrene, og sa at de ikke forstod den ideen. Det hele virket ukjent for dem. Dr. Paton tenkte med seg selv: De må vite hva det betyr å tro. Hvorfor var det så vanskelig å forklare? Han vandret gjennom landsbyen i timevis, med ørene på stilk, om han bare kunne finne et ord som kunne oversette «tro.» Kanskje en av dem ville bruke uttrykket. De snakket om været, og deres venner, og hva de gjorde dagen før, men ingen nevnte noe om å tro. Hvordan ville han noen gang kunne oversette Bibelen uten ordet “tro”?

En dag da Dr. Paton satt ved skrivebordet kom en av hans innfødte språk hjelpere inn på kontoret. Han var varm og svett etter å ha oppholdt seg lenge i det tropiske solskinnet. Språkhjelperen slengte seg sliten ned på en stol med et langt dypt pust, og brukte deretter et innfødt uttrykk som betydde, jeg hviler hele vekten min her. Språkhjelperen mente at han hvilte hele vekten sin på stolen, men Dr. Patons hode spratt opp.

Straks visste han at han hadde funnet ordet han lette etter for å oversette «tro.» Dette var hele betydningen av hva ordet «tro» betydde. Å ganske enkelt bare stole på, – eller akseptere uten spørsmål, – at noe er sant. Språkhjelperen sjekket ikke først stolbeina, om de var stødige, eller om stolryggen var solid, eller om stolsetet var trygt, før han bestemte seg for at det var sterkt nok til å holde ham. Nei, han satte seg rett ned på stolen, og visste at den ville være sterkt nok til å holde ham.

Meget ivrig, spurte Dr. Paton språkhjelperen om å gjenta det han nettopp hadde sagt. «Jeg hviler hele vekten min her», gjentok mannen, og lurte på hva som var så spesielt med det. Er dette noe folket ditt forstår? Ville Dr. Paton vite. Selvfølgelig forstår folket det. Det er ikke veldig komplisert! De to mennene lo da doktor Paton forklarte at dette var ordet han hadde søkt etter. Det var så enkelt.

Nå kan folket fra Sør-Stillehavsøyene som leser deres bibler, forstå at de bare kan bli frelst ved å hvile hele vekten, av sinn og hjerte, på Herrens, Jesu Kristi verk, det verk han gjorde for oss på Golgata.

Noen ganger hører vi så mye om å tro, at vi tror det er noe ufattelig, noe som er for vanskelig å forstå. Det er folk som ikke blir frelst fordi de tror de ikke vet hvordan de skal tro! Det er ikke vanskelig: Du gjør det hver dag når du setter deg ned på en stol. Du hviler hele vekten der. Hvorfor ikke hvile hele ditt sinn og hjerte på Herren Jesus Kristus? «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst», Rom 10: 9. Oversatt fra engelsk av Ø.S.M fra bladet: «Words of Life.»

Leave a Reply