Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3 og 4, Mars/April 2021, 10. Årgang

«Mine kjære! Undre dere ikke over den ilden som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere» 1 Peters brev 4:12 Når en leser hele dette avsnittet i sammenheng, ser en at den lidelse Peter beskriver er et resultat av spott fra mennesker fordi en tror på Jesus. Jesus … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3 og 4, Mars/April 2021, 10. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12, 23 Des. 2020, 9. Årgang

«Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde» 1 Peters brev 4:10 Paulus skriver mye om nådegavene. Dette finner vi hovedsakelig omtalt i 1 Kor kap. 12 og 14 men også i andre brev fra Paulus. Peter nevner her at «enhver» har fått en nådegave. … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12, 23 Des. 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11, 23 Nov. 2020, 9. Årgang

Vær gjestfrie mot hverandre Betraktninger fra 1 Peters Brev (75)                                              «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!» 1 Peters brev 4:9 Hva vil det si å være gjestfri eller å vise gjestfrihet?  Et ord som kom i tankene når jeg las dette verset er fra Jesu ord i Matt. 5:43-46 «Dere har hørt det … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11, 23 Nov. 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10, 23 Okt. 2020, 9. Årgang

Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet Betraktninger fra 1 Peters Brev (74)                                            «Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» 1 Peters brev 4:8 Hvem er det apostelen sier vi skal ha kjærlighet til?  Er det bare til dem som kaller seg personlige kristne eller til alle mennesker?  Jeg tror … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10, 23 Okt. 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 9, 23 Sep. 2020, 9. Årgang

For derfor ble evangeliet forkynt . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (73)                                               «Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be», 1 Peters brev 4:7 Peter skriver her at «alle tings ende er kommet nær».  Apostelen Johannes skriver: «Mine barn, det er den siste time», … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 9, 23 Sep. 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8, 23 Aug. 2020, 9. Årgang

For derfor ble evangeliet forkynt . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (72)                                               «For derfor ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden», 1 Peters brev 4:6 Dette er et vanskelig vers å forstå. La oss først se på … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8, 23 Aug. 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6/7 Juni/Juli 2020, 9. Årgang

Men de skal gjøre regnskap . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (71)                                               «Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde», 1 Peters brev 4:5 Bibelen taler både om dommen for den store hvite trone, og dommen for Kristi domstol. Hva er forskjellen på disse … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6/7 Juni/Juli 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2020, 9. Årgang

Nå undrer de seg . . .  Betraktninger fra 1 Peters Brev (70)                                               «Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere», 1 Peters brev 4:4 Disse som Peter skrev til hadde opplevd en radikal omvendelse. Tidligere, som ufrelste mennesker, … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2020, 9. Årgang

For det er nok . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (69)                                               «For det er nok at dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse», 1 Peters brev 4:3 I dette verset peker apostelen Peter tilbake på … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2020, 9. Årgang