Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 August 2019, 8. Årgang

 For det er bedre, om så er Guds vilje Betraktninger fra 1 Peters Brev (61)                                               «For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt», 1 Peter brev 3:17. Lidelse er ikke godt, og det er helt naturlig at vi ønsker å unngå det. … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 August 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2019, 8. Årgang

Men gjør det i ydmykhet og med frykt Betraktninger fra 1 Peters Brev (60)                                               «Men gjør det i ydmykhet og med frykt, idet dere har en god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn», 1 … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6. 23 Juni 2019, 8. Årgang

Vær alltid beredt Betraktninger fra 1 Peters Brev (59)                                               «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere!», 1 Peter brev 3:15. Hva er det vi som tror på Jesus kan bli stilt til regnskap for av andre mennesker? Det sies her: … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6. 23 Juni 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2019, 8. Årgang

Men om dere skulle lide . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (58)                                               «Men om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter», 1 Peter brev 3:14. Den som lider for rettferdighetens skyld er salig, … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2019, 8. Årgang

Og hvem kan gjøre dere ondt? Betraktninger fra 1 Peters Brev (57) «Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vinn på det gode?», 1 Peter brev 3:13. Den nå avdøde bibellærer, William MacDonald, sier følgende om dette verset: «Peter gjenopptar sitt argument med et spørsmål: «Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2019, 8. Årgang

Herrens øyne er over de rettferdige Betraktninger fra 1 Peters Brev (56)                                               «For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt», 1 Peter brev 3:12. Dette verset sier at Herrens øyne er over de rettferdige. Da må en stille … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2019, 8. Årgang

Han skal søke fred Betraktninger fra 1 Peters Brev (55)                                               «Han skal vende seg bort fra ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den.» 1 Peter brev 3:11. Som nevnt i forrige brev, så skrev Peter dette til kristne mennesker, slike som hadde fått tilgivelse for sine synder, var født … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2019, 8. Årgang

Den som vil elske livet Betraktninger fra 1 Peters Brev (54)                                               «For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale», 1 Peter brev 3:10. Peter skriver dette brevet til kristne mennesker «som var spredd omkring i Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Des. 2018, 7. Årgang

Så dere ikke gjengjelder ond med ondt! Betraktninger fra 1 Peters Brev (53)                                               «Så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsigne», 1 Peter brev 3:9. Å gjengjelde ondt med ondt er noe som ligger latent i oss alle, noe … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Des. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 Nov. 2018, 7. Årgang

Til slutt: Ha alle ett sinn! Betraktninger fra 1 Peters Brev (52)                                               «Til Slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke», 1 Peter brev 3:8. Det ble meg fortalt en historie om noe som skjedde for ca. 45 år siden. Det var to unge menn, brødre og tvillinger som … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 Nov. 2018, 7. Årgang