Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2018, 7. Årgang

Deres pryd skal ikke være den utvortes! Betraktninger fra 1 Peters Brev (47)                                               «Deres pryd skal ikke være den utvortes – hårflettinger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse – en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud», 1 Peter brev 3:3-4. Er det synd … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6. 23 Juni 2018, 7. Årgang

Når de ser deres rene liv i Gudsfrykt! Betraktninger fra 1 Peters Brev (46)                                               «Når de ser deres rene liv i Gudsfrykt», 1 Peter brev 3:2 Et liv i Gudsfrykt er altså av stor verdi for Gud. Men hva vil det si å frykte Gud?  Betyr det at en frykter at Gud skal gjøre … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6. 23 Juni 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai. 2018, 7. Årgang

Likeså skal dere hustruer underordne dere! Betraktninger fra 1 Peters Brev (45)                                               «Likeså skal dere hustruer underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot Ordet kan bli vunnet uten ord ved hustruenes livsførsel», 1 Peter brev 3:1 «Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem?»  Ja, det var … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April. 2018, 7. Årgang

Dere var jo som villfarne får! Betraktninger fra 1 Peters Brev (44)                                               «Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann», 1 Peter brev 2:25. Vi kjenner alle til uttrykket: Dum som en sau. Hvor vidt sauer er dumme eller ikke, skal jeg ikke si så mye … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars. 2018, 7. Årgang

Han som bar våre synder! Betraktninger fra 1 Peters Brev (43)                                               «Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt», 1 Peter brev 2:24. En del mennesker ble nylig spurt på gaten av … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2018, 7. Årgang

Han som ikke skjelte igjen! Betraktninger fra 1 Peters Brev (42)                                               «Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig», 1 Peter brev 2:23. I det forrige utgaven av «Hjelp til å finne Himmelveien» skrev vi om denne personen, Jesus … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2018, 7. Årgang

Han som ikke gjorde synd! Betraktninger fra 1 Peters Brev (41)                                               «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn», 1 Peters brev 2:22 Finnes det noe menneske som det kan sies om, at de ikke gjør, eller har gjort synd? Tenk deg nøye om. Vet du om noen som … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2018, 7. Årgang