Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6/7 Juni/Juli 2020, 9. Årgang

Men de skal gjøre regnskap . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (71)                                               «Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde», 1 Peters brev 4:5 Bibelen taler både om dommen for den store hvite trone, og dommen for Kristi domstol. Hva er forskjellen på disse … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 6/7 Juni/Juli 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2020, 9. Årgang

Nå undrer de seg . . .  Betraktninger fra 1 Peters Brev (70)                                               «Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere», 1 Peters brev 4:4 Disse som Peter skrev til hadde opplevd en radikal omvendelse. Tidligere, som ufrelste mennesker, … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2020, 9. Årgang

For det er nok . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (69)                                               «For det er nok at dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse», 1 Peters brev 4:3 I dette verset peker apostelen Peter tilbake på … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 4. 23 April 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2020, 9. Årgang

Slik at dere ikke lenger . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (68)                                               «Slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet», 1 Peter brev 4:2 I verset vi så på sist skrev Peter at vi som troende skulle væpne … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Februar 2020, 9. Årgang

Da nå altså Kristus har lidt i kjødet . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (67)                                               «Da nå altså Kristus har lidt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden», 1 Peter brev 4:1 Dette er et vanskelig … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Februar 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Januar 2020, 9. Årgang

Han som er fart opp til himmelen . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (66)                                               «Han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt», 1 Peter brev 3:22 Det var på Kristi himmelfartsdag at Jesus fór opp til himmelen. Vi … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Januar 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Det som også nå frelser oss . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (65)                                               «Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse», 1 Peter brev 3:21 Mange mennesker tror, og Den Norske … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang

I den ble noen få . . . frelst Betraktninger fra 1 Peters Brev (64)                                               «I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann», 1 Peter brev 3:20b Peter taler her om arken, den ca. 155m lange båten som ble bygget langt ifra sjøen. Det er litt usikkerhet rundt hvor lenge … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang