Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2019, 8. Årgang

Den som vil elske livet
Betraktninger fra 1 Peters Brev (54)                                              

«For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale», 1 Peter brev 3:10.

Peter skriver dette brevet til kristne mennesker «som var spredd omkring i Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia og Bitynia», (1 Pet 1:1).  Disse hadde fått tilgivelse for alle sine synder, de var født på ny, blitt Guds barn. Og likevel får de en formaning om å holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Dette forteller oss at selv om vi blir et Guds barn, så blir vi på ingen måte perfekt i oss selv. Vi trenger fortsatt daglig tilgivelse. Vi har fortsatt den gamle natur boende i oss, forskjellen fra før er at vi nå i tillegg har fått en ny god natur, og disse to naturene strir mot hverandre. Vi oppfordres med andre ord til å la den den guddommelige naturen vi har fått, være det som preger oss, og ikke følge den gamle syndige naturen.

Livet som en kristen begynner ikke ved å prøve å oppdra den gamle syndige naturen, ved f.eks. å «holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale».  Noen har prøvd så godt de kunne å leve som en kristen, men fant fort ut at det ikke klarte det, og så gav de opp hele greia. Problemet er at en klarer ikke å gjøre det gode av seg selv. Vår iboende syndige natur er umulig å oppdra til å gjøre det gode. Heller ikke loven, de ti bud, klarer å få skikk på oss. Hør hva Gud sier om dette: «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet (vår syndige natur), det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet», Rom 8:2.

Eneste løsningen for oss mennesker er at vi gir opp motstanden mot Gud, begynner å tro på Jesus Kristus som vår frelser. Da skjer det nemlig noe nytt. Da gjenfødes vi. Vi får den nye naturen. Og denne nye naturen ønsker å følge Gud, ønsker å gjøre det gode, ønsker å «holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale».  Men hvorfor er det da slik at mange som kaller seg kristne fortsatt sier og gjør syndige ting?  Jo, fordi vi fortsatt har den syndige naturen, og noen ganger lar vi oss styre av den istedet for den nye naturen. Her er det kampen står for oss som kaller oss kristne. Husk bare det, at alle som har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser, og derved blitt nye skapninger i Kristus, alle har vi fått tilgivelse for våre synder og fått et evig liv. Nedenfor er et bibelavsnitt som forteller hvordan Gud ser på oss som er frelst:

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd (syndoffer) for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud», 2 Kor 5:17-21.

Det kristne livet begynner dermed ikke med å ta seg sammen, men å falle sammen. En kommer til den kjensgjerning at en ikke kan frelse seg selv. En er ikke i stand til å være Guds lov lydig, med andre ord, en klarer ikke å leve et perfekt liv. En trenger en annen måte å bli rettferdiggjort på enn gjerningens vei. Og denne annen måte å bli rettferdiggjort på er troens vei. En blir rettferdiggjort ved tro. «Vi skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre, fra de døde», Rom 4:24.
Er det vanskelig å bli frelst?  Nei, for alt er fullbrakt. Jesus har gjort alt for at vi skal bli rettferdige for Gud.
Er det vanskelig å bli frelst?  Ja, fordi mange synes at dette blir for lettvint, og så forkaster de det hele.

 

   Lady Ann Erskine og Rowland Hill – En sann historie av D. L. Moody

Det er en veldig god historie fortalt om Rowland Hill og Lady Ann Erskine. Du har kanskje sett den på trykk, men jeg vil gjerne fortelle det til deg. Mens han forkynte i en park i London til en stor folkemengde, passerte hun i sin vogn. Hun sa til tjeneren da hun så Rowland Hill midt i folket: “Hvorfor, hvem er den mannen?” “Det er Rowland Hill, my Lady.”

Hun hadde hørt mye om denne mannen, og hun fikk lyst til å se ham og høre hva han hadde å si, så hun instruerte tjeneren til å kjøre henne i nærheten av plattformen. Da vognen kom i nærheten, så han at det var folk av høy adel, og han spurte hvem den edle damen var. Da han fikk vite hvem hun var, sa han: “Vent litt, mine venner, jeg har noe å selge.”

Ideen om at en predikant plutselig ble en auksjonarius, fikk mange til å undres, og etter en kort pause sa han: «Jeg har mer enn en tittel å selge. Jeg har mer enn en Europeisk Krone å selge, det er sjelen til Lady Ann Erskine. Er det noen her som byder på den? Ja, jeg hører et bud. Satan, Satan, hva vil du gi? “Jeg vil gi glede, ære, rikdom – ja, jeg vil gi hele verden for hennes sjel. ‘ Jeg hører et annet bud: Herren Jesus Kristus, hva vil du gi til denne sjelen? Jeg vil gi fred, glede, trøst, som verden ikke vet om – ja, jeg vil gi evig liv. ‘ Lady Ann Erskine, du har hørt de to budgiverne for din sjel, hvilket av de vil du akseptere? ” Og hun gav ordre om at de skulle åpne vogndøren, og så kom hun gråtende ned og aksepterte Herren Jesus Kristus.

Han, den store og mektige Frelser, er en budgiver for din sjel i natt. Han tilbyr deg ekte rikdom, trøst og glede, fred og evig liv fra nå av, mens Satan tilbyr deg det han ikke kan gi deg. Stakkars fortape sjel, hva vil du ha? Han vil forløse din sjel hvis du bare legger din byrde på Ham. For tjueen år siden bestemte jeg at Jesus skulle få min sjel, og jeg har aldri angret den avgjørelsen, og ingen har noen gang angret på at de kom til Ham. Når vi aksepterer Ham, begynner vi å like Ham. Dine synder kan reise seg opp som et fjell, men Menneskesønnen kan rense deg fra alt ondt og ta deg rett inn i himmelen, hvis du bare vil tillate ham å frelse deg.

 

                                Bevis på Guds eksistens (8) – Av Mark Cahill

Universet . . . . . . . . . Kompleksiteten og storheten i dette universet er like majestetisk og underfull. Galileo sa: “Solen, med alle planeter som dreier seg rundt den og er avhengig av den, kan likevel modne en haug med druer som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre.”

Vi kan forutsi den nøyaktige dagen for fullmåne, sol- og måneformørkelser, når Halleys komet kommer forbi, hvor konstellasjonene vil være i himmelen, etc. Dette universet har en vidunderlig stor presisjon. Hvem er den som satte sammen dette store universet?

Carl Sagan sa: “Et eller annet sted, venter noe utrolig på å bli kjent.” Jeg tror at Mr. Sagan er inne på noe her!

Abraham Lincoln, USA president på begynnelsen av 1800 tallet sa følgende: «Jeg kan se hvordan det kan være mulig for en mann å se ned på jorden og være en ateist, men jeg kan ikke begripe hvordan han kunne se opp i himlene og si at det ikke er noen Gud.»

———————————————————                     
Hvis noen ikke ønsker å motta flere utgaver av brevet «Hjelp til å finne himmelveien», send e-post til
oyssovmag@bbnett.no eller SMS til 48108536 med kodeord: Avbestill
Forlaget Bibeltroskap – www.bibeltroskap.no   https://bibeltroskap.no/bibeltroskap-youtube-kanal/

Leave a Reply