Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2019, 8. Årgang

Han skal søke fred
Betraktninger fra 1 Peters Brev (55)                                              

«Han skal vende seg bort fra ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den.» 1 Peter brev 3:11.

Som nevnt i forrige brev, så skrev Peter dette til kristne mennesker, slike som hadde fått tilgivelse for sine synder, var født på ny og blitt Guds barn. Den som ville elske livet og se gode dager, skulle holde sin tunge fra ondt. Her bes vi om å vende oss bort fra ondt og gjøre godt. Søke fred og jage etter den.

Det finnes diverse livslover og prinsipper i Guds ord som en ikke kommer utenom. F.eks. så står det i Galaterbrevet: «Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste», Gal. 6:7. Hvis en sår poteter, høster en poteter, ikke gulrøtter. Hvis en sår vondskap høster en vondskap. Hvis en sår det som er godt, høster man det som er godt.

Nå er det noen som tror at hvis en lever livet så godt som en bare kan, da må vel Gud se det og ta oss inn i himmelen til slutt?  Problemet med det er at vi mennesker er onde på bunnen, ikke gode, som mange tror.
«For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt», sier apostelen Paulus, Rom 7:18. Hvis det skal komme noe godt fra oss, så kan det kun skje hvis Gud først får gitt oss et nytt hjerte. Det er nemlig det som skjer når et menneske blir født på nytt. Da griper Gud inn, den største hjertekirurgen. Han tar ut stein hjertet og bytter det ut med et kjødhjerte. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort stein hjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte», Es. 36:26

«Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp», Salme 62:6. Når vi vender oss til Gud, og lar Han frelse oss, først da er vi i stand til å gjøre noe som er Ham til behag.

                 Tsaren og soldaten. En historie fortalt av D.L. Moody

Jeg husker en historie jeg hørte for noen år siden om en ung mann fra Russland. Han var en vill, uforsvarlig og utsvevende ungdom. Faren hans tenkte at hvis han kunne få ham bort fra hans dårlige kamerater, kunne han prøve å få ham inn i hæren. Og dette er en feil som mange kristne mennesker gjør når det gjelder å håndtere sine sønner. Det er ikke en forandring av sted de trenger, de trenger en forandring i hjertet. En forandring av sted vil ikke ta dem bort fra fristeren.

Vel, den unge mannen fikk plass i hæren, men i stedet for at det ble noen forandring til det bedre, spilte han og lånte penger, og begynte etter hvert å drikke mye alkohol. Etter hvert hadde han lånt så mye penger som det var mulig. Han var, som vi sier, nådd bunnen.

En viss sum penger måtte betales neste dag, og han skjønte ikke hvordan det kunne gjøres uten å selge sin stilling i hæren, (noe som var mulig på den tiden). Hvis han gjorde det, ville han bli tvunget til å forlate hæren og reise hjem til sin far, full av skam. Loven var veldig streng i Russland når det gjaldt gjeld, og hvis han ikke kunne betale, visste han at han måtte gå i fengsel.

Den kvelden da han satt i brakken sin, deprimert og engstelig for hva som skulle skje, begynte han å skrive en liste over all gjelden han hadde pådratt seg. Han ville finne ut hvor mye det var. Og her, la meg si at det ville være bra hvis du som en synder kunne ta en pause av og til og gjerne skrive ned dine synder, og tenke igjennom hvordan ditt forhold er til Gud. Vel, den unge mannen skrev ned ene gjeldsposten etter den andre. Det ble en lang liste. Når han summerte det hele ble han helt oppgitt. Han ble fullstendig motløs, og han skrev nederst på listen: “Hvem skal betale dette”? Helt utslått la han hodet sitt på skrivebordet og falt i søvn.
Den kvelden gikk Tsaren gjennom brakkene, slik han hadde for vane, mens soldatene sov, og kom til det stedet hvor den unge soldaten lå med hodet på skrivebordet. Han så på bordet listen over gjelden, og han så nederst på listen spørsmålet: “Hvem skal betale dem?” Tsaren skrev sitt navn: “Nicholas.”

Da den unge mannen våknet, tok han opp papiret og fant nederst på gjeldslisten signaturen til Tsaren over hele Russland. Hva betydde det? Hadde en engel kommet ned og utslettet hele gjelden? Det var for godt til å være sant. Han kunne ikke tro det. Men ikke lenge etter kom pengene fra keiseren selv.

Denne historien kan være sant eller ikke. Jeg bryr meg ikke om den er sann eller ikke; men det er en ting jeg vet er sant, og det er at den store himmelens Keiser er her, og hvis du legger frem for ham alle dine synder, og om du så ganger det med titusen, vil han betale det. Du blir dekket av Jesu Kristi blod, det blod som renser oss fra all synd. «Og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd», 1 Joh. brev 1:7.

                                 Bevis på Guds eksistens (9) – Av Mark Cahill

Utvikling . . . . . . . . .Et spørsmål som mange mennesker kjemper med, fordi det fremmes så ofte, er om en slags livsform kan utvikle seg til en annen art av livsform.

Det er noe som kalles makroevolusjon. Har sjødyr utviklet seg til landdyr? Utviklet aper seg til å bli mennesker? Dette er faktisk en av hovedgrunnene til at mange av de menneskene jeg snakker med ikke tror på en Gud.

En viktig ting å huske er: Bare fordi du hører noe gjentatt om og om igjen, så betyr det ikke at det er sant. Det må finnes klare bevis som støtter opp om det som er sagt.

Charles Darwin sa følgende: “Å anta at øyet, med alle sine uforlignelige innretninger til å justere fokus til forskjellige avstander, kunne oppta forskjellige mengder lys, og for korreksjon av sfærisk og kromatisk avvik, kunne ha blitt dannet ved naturlig seleksjon, synes, bekjenner jeg, absurd i høyeste grad. ”

Som tidligere nevnt, øyet er altfor komplekst til å kunne ha utviklet seg, og selv Darwin konkluderte med det.

Eugenie Scott, som er ateist og administrerende direktør ved Nasjonalt senter for vitenskapelig utdanning, innså tydelig at hvis elevene hørte kritikk av evolusjonen, kunne de ende opp med å ikke tro på det! Han uttalte derfor følgende:

“Etter min mening vil bruk av skapelse og evolusjon som tema for øvelse i kritisk tenkning i grunnskole og videregående skole, så å si garantert forvirre elevene om evolusjon og kan føre til at de avviser en av de store temaene i vitenskapen.”

Leave a Reply