Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1 og 2, Jan/Feb. 2021, 10. Årgang

«Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.» 1 Peters brev 4:11

Å tale som Guds ord, vil si å tale i samsvar med Guds ord. Det betyr med andre ord at vi sier tingene akkurat slik som det står i Guds ord. Hvis Bibelen sier at en kvinne og en mann er bundet til hverandre så lenge de lever, (Rom 7:2) og at de ikke skal skille seg fra hverandre (1 Kor 7:10), så er skilsmisse synd. Hvis Bibelen sier at menn som øver utukt med menn ikke skal arve Guds rike, (1 Kor 6:9), så er denne type livsstil synd.

Å tale som Guds ord vil også si at vi taler det Guds ord sier i sammenheng. Dvs. Summen av Guds ord er sannhet, (Salme 119:160). Kjennetegnet på sekter og kulter er at de tar bibelvers ut av sin sammenheng og gir det sin egen tolkning. Peter sier at «intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning», 2 Pet 1:20.

Her er noen eksempler på vers som sekter vrangtolker. I Kolosserbrevet kap 1. vers 15 sies det om Jesus Kristus at han er «den førstefødte framfor enhver skapning.»  En kjent sekt, som de aller fleste av oss får besøk av, engang i løpet av året, tolker dette verset som at Jesus ikke har vært til for alltid men at han engang ble skapt. Sektens videre konklusjon blir da at han ikke kan være Gud, bare et menneske.

Bibelen selv tolker dette ordet for oss. Vi trenger derfor ikke tolke det. I apostlenes gjerninger Kap 13 vers 33 siterer Paulus Salme 2 vers 7 som sier: «Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.» Verset fremfor, (v12) viser til at dette gjelder Jesu oppstandelse fra de døde. Slik lyder disse versene i sammenheng: «Og vi forkynner dere evangeliet om det løftet som ble gitt til fedrene. Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han oppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den annen salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag», Apg 13:32-33. Konklusjonen blir da, at Kolosserne kap 1 vers 15 ikke taler om at Jesus en gang i evighet skal ha blitt skapt men at verset sikter til hans oppstandelse fra de døde. Andre bibelvers støtter opp om dette og sier at Jesus er «den førstefødte blant mange brødre», Rom 8:29.

Videre sier Peter i verset vårt i dag: «Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir.»  Med andre ord så går det an å tjene Gud i egen kraft. Da blir en ofte utslitt og utbrent. Hvis vi skal holde ut i tjenesten for Gud, må vi tjene ham med den kraft som Han gir til dette. Dette er mer spesifikk Den Hellige Ånds kraft.

En av grunnene for at det er viktig at vi som tror på Jesus, tjener ham ved Den Hellige Ånds kraft, er at Gud da blir æret.  Alt vi gjør i egen kraft, er det vi selv som får ære av. Det vi gjør i Den Hellige Ånds kraft er det Gud som får æren for.

Det er kun Gud som er verdt all ære: «Han som æren og makten tilhører i all evighet, Amen»  

 

Den Himmelske mannen – Broder Yun – En sann historie

Broder Yun, eller Den himmelske mannen som han kalles, flyktet fra Kina i 1998 etter langvarig forfølgelse. I 2012 klarte han å komme seg ut av Kina, og han har siden levd i Vesten. Broder Yun har forkynt i mange menigheter i Norge flere ganger, men i 2001 vedtok menighetsrådet i Tromsø følgende: “Menighetsrådet frykter at det blir et vekkelsesmøte som kan skade folkekirkeprofilen”.  Heldigvis omgjorde biskopen dette vedtaket.

Broder Yun`s fortellinger om hvordan han ble utsatt for tortur gjør stort inntrykk. Samtidig kan han fortelle om hvordan Gud på mirakuløst vis reddet han ut av fangenskapet i kinesiske fengsler. En gang da politiet skulle være sikker på at han ikke skulle rømme fra fengslet der han en gang satt, knuste de begge anklene hans med en slegge. Han ble så kastet inn på cella, blodig og forslått. I sin nød ropte han til Gud. Plutselig en natt ble cella hans opplyst. En stemme bad ham om å stå opp og gå ut. Han svarte at hans føtter var ødelagt etter mishandlingen. Da han forsøkte å reise seg opp, var føttene hans blitt helbredet. Uten noen synlig påvirkning ble fengselsdørene åpnet, vaktene stod der som forstenet. Han kom seg ut av fengslet og ble plukket opp av en taxi. Gud hadde reddet ham ut av myndighetenes klør. Men mer tortur ventet ham i Burma, hvor han flyktet til fra Kina. I Burma ble han pågrepet på grunn av falske mistanker.

De første to døgnene etter arrestasjonen den 11. februar i 2001 ble Yun kraftig mishandlet. ”Torturen var så forferdelig og brutal at jeg ikke trodde jeg skulle overleve” fortalte han etter løslatelsen. Årsaken til denne behandlingen var at man mistenkte Yun for å stå i sammenheng med en gruppe opprørere i nord Thailand. Det hadde brutt ut en grensekonflikt samme dag som han skulle reise ut av landet. Venner utenfor fengselet klarte å få inn mat og andre nødvendige ting til han. Først senere har de forstått at han ikke spiste den selv, men at han delte maten med de meste trengende i fengselet.

Da nyheten om Yuns arrestasjon spredte seg, ble det gjort en stor bønne-mobilisering over hele verden. Rett etter dette opphørte torturen. Det ble knyttet stor spenning til om Yun skulle utleveres til Kina, der han var en svært ettersøkt person. Mot vanlig praksis nektet Burma å gjøre dette. Det ble mye venting før rettsaken hans kom opp i juni 2001, men advokaten hans ble lovet en rask rettssak som skulle ende med frifinnelse. Men i stedet lød dommen på 7 år! Advokaten gråt. Så grundig hadde han aldri før blitt lurt.

”Da hendte det et mirakel med meg”, forteller Yun. ”Jeg ble fylt av en slik Guddommelig glede, jeg gikk fram til dommeren og takket han for at jeg fortsatt fikk være i fengsel. Jeg hadde trodd at jeg var på vei til å bytte arbeidsfelt, men hadde tydeligvis mer igjen å gjøre i fengselet”. Dommeren trodde han var blitt gal, og sendte han rett til fengselssykehuset for nærmere undersøkelse.

Men i fengslet spredte ryktet seg raskt om denne frimodige kinesiske pastoren. Mange av medfangene ville møte ham, han fikk synge og vitne for flere av dem. Blant annet delte han en tid sovematte med opposisjonsleder Aung San Suu Kyis nevø. Broder Yun fikk be til frelse og døpte alle de 30 kinesisktalende, dødsdømte fangene, i fengslet! Gud hadde for en tid plassert ham på et nytt misjonsfelt for å kunne lede flere til Gud. Etter snart 7 måneder i fangenskap kjente Yun at hans tid i fengslet begynte å gå mot slutten. Den 18.september 2001 på morgenen døpte Yun sine to siste nyfrelste i fengslet. Noen timer senere satt han på flyet på veg mot vesten.

I dag reiser broder Yun rundt hele verden hvor han forteller om land som holder mennesker fengslet for Jesu navns skyld. Søndag 15.02.15 var han å prekte på Vigeland og senere på kvelden i Mandal for fulle hus.       (Fra Bibelfellesskapet.net)

Leave a Reply