Hjelp til å finne himmelveien Nr. 5. 23 Mai. 2018, 7. Årgang

Likeså skal dere hustruer underordne dere!
Betraktninger fra 1 Peters Brev (45)                                              

«Likeså skal dere hustruer underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot Ordet kan bli vunnet uten ord ved hustruenes livsførsel», 1 Peter brev 3:1

«Dette er hårde ord! Hvem kan høre dem?»  Ja, det var reaksjonen til mange av de disipler som fulgte Jesus i begynnelsen, da Jesus sa noe de ikke forstod, og «etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham», Joh 6:66.

Misforståelser med andre ord, er noe som gjør at mennesker ikke vil ha noe med Jesus eller Guds ord å gjøre. Når Guds ord, i verset ovenfor anmoder hustruene til å underordne seg sine egne menn, så er dette ett vers som for mange blir som en rød klut. Dette blir for gammeldags sier noen.

Det finnes mye underordning i vårt daglige liv uten at vi nødvendigvis tenker på det som noe negativt. Når en kjører bil for eksempel, så er det bare ett ratt, og det er én som sitter bak rattet, mens resten er passasjerer. Det er praktiske grunner for at en bil skal ha bare en sjåfør. Likevel må det selvsagt være enighet om hvor en skal kjøre.

Jesus sier i Joh 10:30 at «Jeg og Faderen er ett», og likevel sies det i 1 Kor 11 at Gud er Kristus sitt hode.
Gud og Jesus har lik verdi, og likevel finnes det en underordning der Guds sønn underordner seg Gud Fader. På samme måte har mannen og kvinnen lik verdi. De har samme verdi, men ulike oppgaver. På et moderne kjøkken finnes det en komfyr og et kjøleskap. Hva er av størst verdi, komfyren eller kjøleskapet?  Hvilke av de er mest uunnværlig?  De er selvsagt like viktige, men har forskjellige oppgaver. Det er praktisk umulig å lage en god steik i kjøleskapet, og hvis en begynner å oppbevare melken i komfyren går det ikke bra. Forskjellige oppgaver, men like viktige.

Når Gud skapte mennesket så sies det: «til mann og kvinne skapte han dem», 1 Mos 1:27. Gud skapte dem forskjellige, men av lik verdi. Bibelen lærer likeverd, og samtidig lærer den at mann og kvinne er skapt forskjellig, med forskjellige evner og oppgaver. Kvinnen har f.eks. en helt overlegen evne til å ta seg av sine barn. Pr. 2018 har intet barn blitt født av noen mann, og den dagen kommer neppe heller, selv om det sies i Daniels bok at i de siste tider så skal kunnskapen bli stor, (Dan 12:4).

Når Peter formante kvinnene til å underordne seg mennene sine, så var det også med tanke på at de slik skulle være et godt vitnesbyrd overfor dem som ennå ikke var frelst. Livet til den frelste ektefellen skulle peke på Jesus på en slik måte at den ufrelste ektefellen til slutt gav seg over til Gud og lot seg frelse.

Min mor bad for sin ufrelste ektemann, min far, i over 40 år. Da min far var 73 år gammel fikk han kreft, og etter 3 års sykdom døde han. Bare noen dager før han døde fikk han ta imot Jesus Kristus som sin frelser. Vitnesbyrdet fra en frelst hustru som underordnet seg sin ektemann gjennom et langt liv var nok en medvirkende årsak til at også far kom til det standpunktet at han lot seg frelse.

Men hva med de tilfeller hvor mannen gjør det som ifølge Guds ord er galt. Skal hustruen underordne seg mannen også i slike tilfeller?  Nei, det vil nok være tilfeller hvor ektefellen må «lyde Gud mer enn mennesker», (Apg 5:29).

Til slutt må en ikke glemme at kjærlighets forholdet mellom mann og kvinne er noe Gud bruker som et bilde på kjærlighets forholdet mellom Kristus og hans brud, som er Guds menighet her på jorden. Vi som tilhører Guds menighet underordner oss han som er vår brudgom. Og her ligger nok hele tanken bak dette med underordning. Det skal gjenspeile et forhold som er så mye større og som når like inn i evigheten, forholdet mellom vår frelser og oss som er hans brud.

«Likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn! Elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den», Ef 5:24-25. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten, men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann», Ef 5:31-32.

Ingen hustru som blir høyt elsket av sin ektemann har motforestillinger mot å underordne seg. Ingen mann som elsker sin hustru oppfører seg som en tyrann. Når en viktig avgjørelse må tas, vil en mann alltid ta den beste avgjørelsen dersom han først konfererer med sin kone. Vi er skapt til å komplettere hverandre.
La os elske hverandre, og la Adam få være Adam, og Eva få være Eva, det er oppfordringen fra Guds ord, da fungerer det i harmoni og på en slik måte som skaperen ser er til det beste for begge.


Noe nytt – En sann historie av D.L. Moody

Mange mennesker synes å tro at Bibelen er en gammel bok utgått på dato. De sier at den var veldig bra for middelalderen, de mørke årene, og at det er veldig mange gode historier i den, men at den ikke er ment for nåtiden. Vi lever nå i en svært opplyst alder hevdes det, og vi mennesker klarer oss veldig bra uten Bibelen, vi har vokst fra den, sies det.

Vel, da kan du like godt si at solen, som har skinnet så lenge, også er blitt så gammel at den er utdatert. Når en skal bygge et hus trenger en derfor ikke å sette i noen vinduer, for nå har vi har et mer moderne og nyere lys, vi har elektrisk lys. Dette er noe nytt; og jeg vil råde folk, om de tror at Bibelen er for gammel og utslitt, at når de skal bygge seg hus, å ikke sette vinduer i dem, men bare bruke elektrisk lys i stedet, for det er noe nytt, og mange mennesker er jo engstelig for ikke å være moderne.


          To gruvearbeidere som ble reddet – En sann historie av D.L. Moody

I Nord-England har de gravet kull i flere århundre. Kullgruvene går i kilometervis under jorden og under sjøen, og det er fare for at menn går seg vill, (Denne historien er fra 1800 tallet). Jeg hørte om to gamle gruvearbeidere som mistet veien. Lysene deres gikk ut, og de var i fare for å miste livet. Etter å ha vandret rundt lenge, satte de seg ned, og en av dem sa: «La oss sitte helt stille og se om vi ikke kan føle hvilken vei luften beveger seg, fordi den alltid beveger seg mot utgangen.»

Der satt de lenge, da endelig en av dem plutselig følte en liten berøring på kinnet, og han sprang opp og sa: “Jeg følte det.” De gikk i retningen der luften beveget seg, og slik fant de veien ut av gruven.

Noen ganger kommer det et lite pust fra Gud som berører våre sjeler. Det kan være så forsiktig og svakt at du knapt gjenkjenner det; men hvis du gjør det, ikke se bort fra det. Gud skje lov at Han har talt til deg, og ros Ham for det, og hva som helst som skjer: Ikke gå i motsatt retning. Gi deg selv helt over til å bli ledet av det, og du vil erfare at du kommer ut av mørket, ut av trelldom, ut av sorg, til evig lys og glede.


«Den som tror på Sønnen, har evig liv», Joh 3:36
Gled deg!
du som har kommet til tro og fått evig liv!

Leave a Reply