Hjelp til å finne himmelveien Nr. 7. 23 Juli 2018, 7. Årgang

Deres pryd skal ikke være den utvortes!
Betraktninger fra 1 Peters Brev (47)                                              

«Deres pryd skal ikke være den utvortes – hårflettinger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse – en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud», 1 Peter brev 3:3-4.

Er det synd for en kristen kvinne å flette håret eller å gå med et gullsmykke rundt halsen, eller med fine klær? Nei, det sies ingenting om at noe av dette er synd. I lignelsen om den bortkomne sønnen, i Lucas kap 15, leser vi at når den bortkomne sønnen kom hjem til sin far gav faren beskjed til tjenerne at de skulle ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Videre skulle de gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Ringen var nok en pyntering og ikke en giftering. Han som var Far i denne lignelsen er Gud. Gud har nok sansen for det pene, han som har skapt universet og jorden vi bor på og alt som eksisterer.

Hva er det Guds ord vil si oss i dette verset?  Det har nok å gjøre med hva de fokuserte på. Apostelen kommer med en anmodning til kvinnene her om at de ikke skulle fokusere for mye på det ytre, men heller konsentrere seg om å fokusere på det indre menneske. «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig», 2 Kor 4:18. «Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses», Ordspr. 31:30.

Den prydelsen apostelen oppmuntret dem til å fokusere på var en mild og stille ånd. Det er en prydelse som aldri blir avleggs, og så er den dyrebar for Gud. Det er hjertets skjulte menneske. Dette er noe ethvert menneske kan få i gave fra Gud. Når en kommer til Gud med sitt «konkursbo», forteller Gud om sine synder (bekjenner), gir opp den indre motstanden mot Jesu kall, og lar seg frelse, så skaper Gud noe nytt i våre hjerter. Dette er noe som må erfares, og det kan ikke tilstrekkelig godt nok forklares. Dette er noe Gud ønsker at alle mennesker får erfare. «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse», 1 Tim 2:4.

Selv om det er Guds ønske at alle mennesker skal lære å kjenne sannheten og bli frelst, er det dermed sagt at alle mennesker blir frelst til slutt? Nei, dessverre. Ikke alle blir frelst. «For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og er de som finner den», Matt 7:14. Tatt i betraktning alle de milliarder av mennesker som lever, og som har levd, så er det få som finner veien. «Vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den», Matt 7:13.

Guds kjærlige formaning til alle mennesker er at de skal «Gå inn gjennom den trange port», Matt 7:13.
Død fisk flyter med strømmen, levende fisk går imot strømmen. Merker du Guds kall i dag til å gå imot strømmen? «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst», Rom 10:13.


 

                        Totalvrak – En sann historie av D. L. Moody
Et skip med 16 mennesker om bord grunnstøtte nær land. De kraftige bølgene knuste båten litt etter litt til pinneved. Noen som så det hele prøvde å komme de 16 til unnsetning med en livbåt. Spent på hvordan det skulle gå prøvde de i flere timer å nærme seg skipet som holdt på å slås i stykker. Lenge så det håpløst ut, og at mannskapet kom til å forulykke. Men etter en stund ble kapteinen og mannskapet reddet. Kort tid etter gikk båten ned.

«Da livbåten kom til deg», sa en venn, «forventet du at de hadde brakt noe verktøy med seg for å reparere ditt gamle skip?»

«Å nei, sa han. Båten var totalvrak. To av mastrene var borte, og hadde vi blitt værende om bord noen minutter til, så hadde vi alle omkommet.»

«Når dere var kommet om bord i livbåten og var trygge, hva gjenstod for dere å gjøre da?»

«Ingenting, vi lot oss bare frakte inn til stranden.»

Mennesket kan ikke redde seg selv. Det er blitt ødelagt av synd, og det eneste som er trygt for oss er å ta imot Jesus Kristus som vår Frelser.


 

Bevis på Guds eksistens (2) – Av Mark Cahill

Jorden …. dens størrelse er perfekt. Jordens størrelse og tilhørende tyngdekraft holder et tynt lag av for det meste nitrogengasser som bare strekker seg ca. 80 Km over jordoverflaten. Hvis jorden var mindre, ville en atmosfære være umulig, som på planeten Merkur. Hvis jorden var større, ville atmosfæren inneholde fri hydrogen, som på Jupiter. Jorden er den eneste kjente planeten utstyrt med en atmosfære av den rette blandingen av gasser for å opprettholde plante-, dyr- og menneskelivet.

Jorden ligger i riktig avstand fra solen. Tenk på temperatursvingningen vi møter, grovt regnet mellom -34 grader til + 49 grader (Nord Amerika).

Hvis jorden var lenger unna solen, ville det blitt altfor kalt. Hadde jorden vært nærmere solen, ville vi brent opp. Selv en brøkdel variasjon i jordens posisjon til solen ville gjort livet på jorden umulig å leve.

Vår måne har også den perfekte størrelse og avstand til jorden med henhold til gravitasjon. Månen skaper viktige havvann bevegelser, (flo og fjære) slik at havvannet ikke stagnerer, og likevel hindres vannstanden i havet fra å gå for høyt. (Fra boken: Ett sekund etter at du er død)

Leave a Reply