Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2019, 8. Årgang

Herrens øyne er over de rettferdige
Betraktninger fra 1 Peters Brev (56)                                              

«For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt», 1 Peter brev 3:12.

Dette verset sier at Herrens øyne er over de rettferdige. Da må en stille spørsmålet: Hvem er de rettferdige?  Er vi ikke alle syndere?  Det står jo i Rom 3:10 «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste».
Her kan det jo se ut som at Skriften motsier seg selv?  Men nei, det er bare på overflaten det ser slik ut. Det er lett å gå seg vill hvis en ikke kjenner Skriften, eller sagt med andre ord, hvis en ikke har Den Hellige Ånds veiledning til å forstå Skriften.

Svaret er at ingen er rettferdig i seg selv, ikke en eneste. Og hvis det var alt som kunne sies, så var vi alle evig fortapt på vei mot en evighet uten Gud. Gud ønsket ikke det. Og derfor har han ordnet en måte vi mennesker kan oppnå rettferdighet på. Det er ikke ved å løfte seg selv etter håret, ta seg sammen å prøve å gjøre så godt en kan, for vi kommer ALLE til kort på den veien til Gud. Det eneste håpet vi har er at vi må få fra Gud det vi mangler. Vi mangler rettferdighet, og skal vi nå frem til himmelen så er vi 100% avhengige av å få denne rettferdigheten fra Gud selv. Og hvordan skjer det? Svaret er enkelt, for Skriften selv sier det:
Vi skal «få rettferdigheten TILREGNET, vi som TROR på HAM som oppvakte JESUS vår Herre, fra de døde», Rom 4:24.

Når du og jeg tror på Jesus Kristus som vår frelser da er vi blitt rettferdig slik Gud regner det. Selv om vi,
i oss selv, fortsatt er syndige mennesker som dessverre daglig krenker Gud med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i våre hjerter.

Når vi ved troen på Jesus Kristus har fått dette «rettferdighets stempelet» i gave fra Gud, da er vi blitt MEGET privilegerte. Herrens øyne er over oss. Og hva betyr det? Jo, han ser på oss med velbehag, «og hans ører er vendt til deres bønn». Dvs. Gud hører våre bønner og svarer.

Mange i havsnød har påkalt Herrens navn og blitt hjulpet. Henrik Wergeland skrev i sitt dikt: “I slikt vær, da får du bønner, Gud!”

I desember grunnstøtte en norsk tråler nord for Svalbard, og det så meget kritisk ut: «Mannskapet sitter sammen på dekk. Tett i tett blir ryggene en mur mot kulde, snøfokk og sjøsprøyt. De holder rundt hverandre og synger. «Kumbaya, my lord, Kumbaya»  «Vær meg nær, o gud, vær meg nær».
Og bønnhørt ble de, reddet fra det som kunne se ut som den sikre død.

Det er den som har fått rettferdighetens gave som først og fremst har det løftet at «hans øre er vendt til deres bønn». Noen vil da spørre: Er det så garantert at den som er en Kristen alltid får bønnesvar?  Hva med den som får en uhelbredelig sykdom, blir bedt for, men som likevel dør? Hvorfor får ikke han eller hun svar på sin bønn?  Jo, svar får vi alltid, men av og til svarer Gud på en annen møte en hva vi forventer. Gud, kan vi si, «kvalitets sikrer» sitt svar. Han gir det svaret som er best sett i evighetsperspektiv. Husk dette: INGEN, som kommer til himmelen ønsker å komme tilbake til denne jorden. Paulus som hadde erfart å bli rykket opp i himmelen sier det slik: «Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre», Fil 1:23-24.

Himmelen er så underfull at det ikke kan beskrives med ord. Det blir en herlighet så stor at det vil være et tap om en skulle bli nødt til å komme tilbake hit. Det er i dette perspektivet vi må lære å kjenne Gud. Han er stor og allmektig, og han vil vårt beste, mens vi er ynkelige skapninger, som oftest ikke vet vårt eget beste. Det er derfor viktig at vi lærer oss å tenke som Gud tenker. Og hva er vel en bedre måte å gjøre det på en å omgås hans skrevne ord i Bibelen. Der lærer vi å tenke hans tanker etter ham.Kunstmaleren og tiggeren – En sann historie av D.L. Moody

Jeg leste om en kunstmaler som ønsket å male et bilde av den fortapte sønn. Han oppsøkte galehuset (datidens psykiatriske sykehus) og fattighusene og fengslene for å finne en mann som var elendig nok til å representere den bortkomne sønnen, men han kunne ikke finne en. En dag gikk han rundt i gatene og da møtte han en mann som han trodde kunne passe. Han fortalte den fattige tiggeren at han ville betale ham godt hvis han kom til rommet hans og satt som modell for portrettet han skulle male. Tiggeren takket ja, og de ble enig om hvilken dag han skulle komme. Dagen kom, og en mann kom og banket på kunstnerens rom. “Du har gjort en avtale med meg,” sa han da han ble vist inn i studioet. Kunstneren så på ham, “jeg har aldri sett deg før,” sa han; “du kan ikke ha en avtale med meg.” “Jo,” sa han, “vi ble enige om å møtes i dag klokken ti.” “Du må ta feil, det må ha vært en annen kunstmaler du skulle treffe, jeg hadde avtale med en tigger her på denne tiden.” “Vell,” sier tiggeren, “det er jeg.” “Du?” “Ja.” “Hva har du gjort? Hvorfor?” “Vel, jeg tenkte jeg ville kle meg litt før jeg ble malt.” «Da,» sa kunstmaleren, «vil jeg ikke ha deg, jeg ville ha deg som du var, nå er du til ingen nytte for meg.»

Det er slik Kristus ønsker hver fattig synder, akkurat som han er. Det er bare de slemme synderne som åpner Guds garderobe. Jeg husker en gutt som jeg ga et par støvler til, og jeg fant ham kort tid etterpå i sine bare føtter igjen. Jeg spurte ham hva han hadde gjort med dem, og han svarte at når han hadde på seg de nye støvlene, ødela det virksomheten hans; da han var kledd, ville ingen gi noe. Ved å gå barbent fikk han så mange som fem par støvler om dagen. Så hvis du vil komme til Gud, ikke kle deg opp. Det er den nakne synder Gud ønsker å redde.    (Oversatt fra engelsk av Ø.S.M.)Bevis på Guds eksistens (10) – Av Mark Cahill

«Jeg for min del er overbevist om at evolusjonsteorien, spesielt med tanke på den utstrekning den er brukt, vil bli en av de store vitsene i fremtidens historiebøker. Fremtidens mennesker vil komme til å undres over hvordan en så spinkel og tvilsom hypotese kunne bli akseptert med en så enorm stor godtroenhet», Malcolm Muggeridge, kjent Britisk journalist og filosof.

Charles Darwin sa også: «Hvorfor er ikke hver geologisk formasjon og hvert stratum full av slike overgangsledd? Geologien viser tydeligvis ikke noen slikt fint, gradert organisk kjede, og dette er kanskje den mest åpenbare og alvorligste innvendingen som kan reises mot teorien.»

Selv Mr. Darwin visste at han trengte bevis til støtte for sin teori. Hvis du ikke finner millioner av manglende linker, faller hele denne teorien sammen.    (Oversatt fra engelsk av Ø.S.M.)

Leave a Reply