Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang

I den ble noen få . . . frelst
Betraktninger fra 1 Peters Brev (64)                                              

«I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann», 1 Peter brev 3:20b

Peter taler her om arken, den ca. 155m lange båten som ble bygget langt ifra sjøen. Det er litt usikkerhet rundt hvor lenge Noah holdt på med å bygge arken. Noen mener det kan ha pågått i ca. 75år. Hele den tiden holdt Noah på å forkynne om hva som skulle komme. Guds ord kaller ham for «rettferdighetens forkynner», 2 Peter 2:5.

Hva ble resultatet av den lange forkynnervirksomheten til Noah? Hvor mange ble frelst? Kun hans egen familie, 8 personer inkludert Noah selv. Skriften sier følgende om Noah: «Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud», 1 Mos 6:9.

Det står at Noah og familien ble «frelst ved vann.»  Det greske ordet «ved» blir noen ganger oversatt i våre Bibler med «gjennom», (Matt 12:1).  Det mer korrekte oversettelse her ville vært at Noah ble «frelst gjennom vann.» Men hvorfor i all verden har det noen betydning? Jo, for vann kan ikke frelse. Ingen blir frelst ved eller av vann.

Det som frelste Noah var arken, ikke vannet. Han ble frelst fra vannet. Det var vannet som gjorde at alle andre druknet. Noah ble frelst fra dommens vann. Arken er et motbilde på Kristus. Når Noah fikk beskrivelsen fra Gud på hvordan arken skulle lages, var det mange viktige detaljer som skulle følges.
Blant annet skulle arken kun ha én dør. Gud sendte en mengde dyr til arken, og det kunne ha oppstått kø da alle disse skulle inn i arken. Ideelt sett kan man si, det ville vært mer praktisk med flere dører,
men da ville billedet om at det kun finnes én dør eller vei til frelse blitt spolert. For Gud var dette viktig.

Arken og den ene døren skulle tjene som et motbilde. På samme måte som at arken frelste Noah og familien, og at alle som skulle bli frelst måtte gå igjennom den ene døren, så er Kristus vår frelsesark. Den som går inn igjennom den ene døren, og slik blir i Jesus Kristus, vil bli frelst. Det finnes kun én vei til frelse.

«Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», Joh 14:6.
«Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst . . .», Joh 10:9
«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved», Apg 4:12. Alle andre navn og religioner er utelukket.

Det vil snart komme en dom over denne jorden, det Skriften kaller en hevnens dag, da Gud skal hevne det vonde som skjer på denne jorden, og mot dem som ikke er lydige mot evangeliet, dvs. ikke vil akseptere Kristus, (1 Tess 1:8). Hver gang Skriften nevner at Gud grep inn og dømte, så finner vi også at han først reddet/frelste ut dem som trodde på ham. Det gjorde han for Noah og familien. Det gjorde han for Abraham, da Gud dømte Sodoma og Gomorra, og det vil Gud også gjøre før han skal sende en 7 årig trengselstid over jorden. Alle vi som tror på Jesus vil først bli reddet/rykket opp i luften for å møte ham og så kommer den store trengsel, (Matt 24:21).

Vann frelste ikke Noah og familien, og dåpens vann frelser heller ingen i dag. Fra Apg kap 2 og utover finner vi menighetens begynnelse. Ikke ett eneste vitnesbyrd i hele den boken, finner vi at et menneske ble frelst ved vann. Hver eneste gang dåpen er omtalt, så skjer den etter at mennesker hadde kommet til tro.
Derfor må ingen sette sin lit til sin barnedåp, for det frelser ingen. Det er kun ved troen på Jesus Kristus at et menneske blir frelst. Må Herren gi at vi alle setter vår håp til vår frelsesark, Jesus Kristus!

                                   Kjente menneskers siste ord (3)
George Best:  Kjent engelsk fotballspiller: Ikke dø slik som jeg gjorde.

Whitney Houston: Jeg går nå for å møte Jesus, jeg ønsker å se Jesus.

Elvis Presley: Jeg går på badet for å lese.

Michelangelo, berømt maler og billedhugger: Jeg dør i troen på Jesus Kristus og i det faste håp om et bedre liv.

Thomas Andrews, som designet Titanic, og som druknet da den sank 14. april 1912: Nei, ikke engang Gud kunne synke Titanic.

William Pitt, britisk statsmann: Jeg kaster meg på Guds nåde ved Jesu Kristi fortjeneste.

Joan Crawford: Ikke prøv deg på å be Gud om å hjelpe meg!

Sir Michael Faraday, kjent engelsk vitenskapsmann 1791 – 1867, ble spurt da han lå for døden: Hva er nå dine spekulasjoner? Han svarte: Jeg har ingen spekulasjoner. Jeg hviler i Jesus Kristus som døde og stod opp igjen fra døden.

Frank Sinatra: Jeg mister det.

Augustus Toplady, forfatter av sangen: Klippe du som brast for meg. Hans siste ord: Alt er lys, lys, lys.

  1. F. Rich: Forferdelige redsler henger over min sjel! Jeg har byttet min udødelighet med gull; og dens vekt synker meg til et håpløst, hjelpeløst helvete!

John Knox, skotsk prest og grunnlegger av Presbyterian Church, ble spurt på dødsleiet: Har du noe håp? John Knox løftet sakte armen og pekte med pekefingeren mot himmelen, og med et fredelig ansikt døde han.

Joseph Stalin, (som myrdet mange millioner av sine landsmenn), mens han var på dødsleiet – som fortalt av datteren Svetlana til Malcolm Muggeridge: Han satte seg plutselig opp i sengen, stønnet, ristet knyttneven mot taket, som om han kunne se hva som lå bak, falt deretter tilbake og døde.

Stefanus, en tidlig etterfølger av Jesus og en leder i den første kristne menighet, ble steinet til døden, og hans siste ord er nedtegnet i Bibelen: Herre, tilregn dem ikke denne synd!

 

Bevis på Guds eksistens (17) – Av Mark Cahill
Hvis så lite som 10 personer ble plukket ut som var fra samme sted, født omtrent på samme tid, snakket
det samme språket og hadde omtrent samme inntekt, og hvis de ble bedt om å skrive om bare ett eneste
kontroversielt emne, ville de ha problemer med å bli enige med hverandre. Men Bibelen står helt alene. Den ble skrevet over en periode på 1600 år av mer enn 40 forfattere fra alle samfunnslag. Noen var fiskere; noen var politikere. Andre var generaler eller konger, hyrder eller historikere. De var fra tre forskjellige kontinenter og skrev på tre forskjellige språk. De skrev om hundrevis av kontroversielle emner, men de skrev med enighet og harmoni. De skrev i fangehuller, i templer, på strender og åssider, og i fredstid og krig. Likevel høres deres ord ut som om de kom fra samme kilde. Så selv om 10 personer i dag ikke kunne skrive om et kontroversielt emne og være enige, valgte Gud 40 forskjellige mennesker til å skrive Bibelen – og det har bestått tidens test.

Leave a Reply