Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Det som også nå frelser oss . . .
Betraktninger fra 1 Peters Brev (65)                                              

«Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse», 1 Peter brev 3:21

Mange mennesker tror, og Den Norske kirke lærer, at den gang vi ble båret frem til dåpen, da ble vi frelst. Ett av bibelordene som de bruker til støtte for et slikt syn er akkurat verset som vi ser på i dag. Problemet er at bibelen ellers aldri sier at dåpen frelser oss. Tvert imot ser vi hos den første menighet at mennesker først ble frelst, og deretter døpt. Dette ser vi gjentatte ganger i apostlenes gjerninger.

Da må vi spørre: Hva slags dåp er det Peter taler om her i dette verset, som frelser oss?
Vi skal se på noen bibelvers som forklarer det hele for oss.

     «Men én dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført!», Luk 12:50
Jesus talte ikke her om sin dåp i Jordan elven, for når disse ord ble uttalt hadde det allerede skjedd. Jesus taler her om sin død som en dåp. Det er nemlig den dåpen som frelser oss. Jesu død på Golgata for alle våre synder.

Peter kaller denne dåpen «til døden» for et motbilde. Motbilde til hva?  Jo, i det forrige versene hos Peter, der tales det om arken, og denne arken ble brukt som et redskap for å frelse Noah og familien hans. Arken frelste Noah.  Kristus er motbilde til arken. På samme måte som Noah ble frelst ved å gå inn i arken, blir vi frelst når vi «går inn i Kristus.» Uttrykket «i Kristus» brukes mer enn 50 ganger i Bibelen. «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt», 1 Kor 5:17. Vi ser i slutten av verset vårt i dag at Peter linker det hele opp mot «Jesu Kristi oppstandelse.»

     «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort», Rom 6:6.  Når Jesus døde på korset, da døde vår gamle syndige natur sammen med Jesus. Slik regner Gud.
«Vi ble altså begravet med ham ved (Jesu) dåpen til døden», Rom 6:4
«Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham», Rom 6:8.
«For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse», Rom 6:5

«Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus», Efeserne 2:4-6.

Når du og jeg tar imot Jesus Kristus som vår personlige frelser (sier: Takk Jesus), da regner Gud oss som korsfestet, død og begravet med Jesus, og stått opp til et nytt liv i Kristus.

Dette er noen dype sannheter som vi alle gjør vel i å la synke inn og grunne på. Vår Far i himmelen er tilfreds med Jesu offerdød for våre synder. Vi hadde et skyldbrev til Gud, pga. all vår synd, for vi har brutt Guds bud. Dette er hele grunnen til at Jesus måtte komme til jorden. Han kom for å utslette vårt skyldbrev. «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset», Kolosserne 2:14.

Derfor gjentar vi: Ingen bør sette sin lit til sin barnedåp, for det frelser ingen. Det er kun ved troen på Jesus Kristus at et menneske blir frelst. Må Herren gi at vi alle setter vår håp til vår frelsesark, Jesus Kristus!

 

                                   Kjente menneskers siste ord (4) 

Filosofen Voltaire, en av historiens mest kjente ateister, uttalte ofte at: «når jeg er begravet, vil Bibelen ikke være eksisterende.» Hans siste ord var: «Jeg er forlatt av Gud og menneske; Jeg skal dø og dra til helvete alene.» Tilstanden hans var blitt så forferdelig at hans medarbeidere var redde for å nærme seg sengen hans, og da han døde, sa sykepleieren at for alle rikdommene i Europa, ville hun aldri se på en annen vantro dø. Noen år etter at han døde kjøpte Geneva Bible Society hjemmet til Voltaire og gjorde det til et trykkeri for å trykke bibler.

Charles Haddon Spurgeon, elsket forkynner og forfatter, sa på dødsleiet: «Jeg kan høre dem komme!» Han satte seg rett opp i sengen og spurte: «Hører du dem ikke? Dette er kroningsdagen min. Jeg kan se vognene, jeg er klar til å gå ombord.»

Sir Francis Newport tillot at navnet hans ble brukt på et merke sigaretter. På dødsleiet ropte han: «Å evighet. Å evighet». Og han uttrykte et ubeskrivelig stønn av skrekk mens han ropte: «Å de uhelbredelige smertene i helvete, for alltid, for alltid.»

Dietrich Bonhoffer, tysk, kristen teolog, som sto foran en skyte tropp under 2. verdenskrig for å uttale seg mot nazismen: «Dette kan se ut som det er slutten for meg, men det er bare begynnelsen.»

Guy de Maupassant, den berømte franske forfatteren (1850 – 1893) ble det sagt følgende om: «Kritikere berømmet ham, menn beundret ham, kvinner elsket ham.» Før han ble sinnssyk og døde i en tidlig alder av bare 42 år, fordi han ble smittet av syfilis, bestilte han følgende innskrift på sin egen gravstein: «Jeg har begjært alt, funnet glede i ingenting», (dvs. ikke funnet glede i noe)

Bevis på Guds eksistens (17) – Av Mark Cahill
«Siden Bibelen beskriver historiske hendelser, er sannheten og nøyaktigheten underlagt verifisering som ethvert annet historisk dokument. Gjennom både arkeologiske bevis og andre skrifter har de historiske nedtegnelsene i Bibelen blitt bevist å være nøyaktige og sanne, gang på gang. Faktisk så gjør alle de arkeologiske og manuskriptbevisene som støtter Bibelen, den til den best dokumenterte boka fra antikken.»
«Jeg kjenner ikke til noe arkeologisk funn som er bekreftet som riktig, og som står i motsetning til Skriften. Bibelen er den mest nøyaktige historielæreboken verden noensinne har sett», Dr. Clifford Wilson.

Selv om Bibelen ikke er en vitenskapelig bok, inneholder den vitenskapelige påstander. Så hvis denne boken virkelig er Guds ord, må disse påstandene være sanne. Bibelen sier at stjernene i himmelen er utallige (Jeremia 33:22). Vi kan bare telle noen få tusen stjerner med det blotte øye, men med oppfinnelsen av teleskoper oppdager vi nye stjerner og galakser hele tiden. Og Gud sier også at han har et navn på alle disse stjernene!

Bibelen lærer at luften har vekt (Job 28:25). Tidlig vitenskap trodde at luften var vektløs, men atmosfærisk trykk har bevist at luften har vekt. Vitenskapen lærte en gang at havbunnen var flat, og at havene bare ble tilført vann fra elver og regn. Bibelen sier at havbunnen har et fjellaktig terreng og inneholder kilder (Jonas 2:6, Job 38:16). Med fremskritt innen sonarteknologi ser vi en sjøbunn fylt med fjell, hyller, dype daler, kilder og undervannsventiler.

I gamle tider ble hendene vasket i stillestående vann, helt til vitenskapen skjønte at stillestående vann kan føre til sykdom. Nå er vitenskapen enig med Bibelen, som sier at det å skylle hendene i rennende vann vasker bort urenheter (3. Mos 15:13).

Leave a Reply