Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Januar 2020, 9. Årgang

Han som er fart opp til himmelen . . .
Betraktninger fra 1 Peters Brev (66)                                              

«Han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt», 1 Peter brev 3:22

Det var på Kristi himmelfartsdag at Jesus fór opp til himmelen. Vi leser om det i Apostelgjerningene kapittel 1. Det skjedde 40 dager etter at Jesus hadde stått opp fra de døde. «I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til», Apg. 1:3b.

Disiplene hadde mange spørsmål, og blant annet ville de vite om det var nå Riket for Israel skulle gjenreises, det Bibelen omtaler som det tusenårige fredsrike. Men han svarte: «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt», Apg. 1:7. Fra dette kan vi forstå at vår himmelske Fader har bestemt et visst tidspunkt i fremtiden hvor det skal etableres et tusenårig fredsrike på denne jord. Før tusenårs riket begynner skal det komme en sjuårig trengselstid (ifølge Daniel kap. 9). Det betyr at jorden skal fortsette å eksistere i minst 1007 år enda.  Den sjuårige trengselstiden vil ikke bli noen enkel periode for dem som opplever det. «For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!», Matt 24:21.

«Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye», Hebr. 1:3.  I det gamle testamentet leser vi om ypperstepresten. Han måtte hvert eneste år bære et offer inn i tabernakel teltet, (senere templet) som betaling for folkets synder. Dette ble han aldri ferdig med. «For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder,» Hebr. 10:4.

Det er bare Jesus blod som kan ta bort våre synder. Derfor måtte ofringen i det gamle Testamentet gjentas år etter år på den store forsoningsdagen. «Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synd. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd», Hebr. 10:11-12.

Blodet fra okser og bukker kunne bare dekke over menneskenes synder. Det kom en tid da yppersteprestene ikke trengte å bære fram disse offer lengre. Når Jesus døde på korset, revnet forhenget i templet. Det aller helligste i templet hvor offeret ble båret frem skulle ikke lenger tjene som folkets helligdom.

«Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette: Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved siden av Majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske», Hebr. 8:1-2.

Ja, dette ble på nytt noen dype sannheter som det er vel verdt å granske videre på. Hele poenget er at når Jesus døde på korset, så var hans offer for våre synder så perfekt at det ikke trengs å gjentas. «For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget», Hebr 10:14.

Ser vi hvor stor han er – Jesus Kristus, Guds Sønn?  «Engler og myndigheter og makter er ham underlagt», sies det i verset vårt i dag.  Vår himmelske far har lagt alt under Sønnen. «Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt», Hebr. 2:8b. «Men han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle», Hebr. 2:9.

     «Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge (i 1000 års riket) til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden. For alt har han (Gud) lagt under hans (Jesus) føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, (Jesus), da er det klart at han (Gud) som la alt under ham, er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham (Gud), for at Gud skal være alt i alle», 1 Kor 15:23-28.

                                   Kjente menneskers siste ord (5)
Ateisten Hobbs siste ord: “Jeg tar et fryktelig sprang i mørket”.

William Jenkyn døde som en martyr i Newgate da han var 72 år gammel. Mens han var i bønn sammen med venner, ble han tatt til fange og kastet i fengsel. Da legene bekreftet at hans liv var i fare på grunn av hans fengselsopphold og de spurte kongen om ikke han kunne løslates, svarte kong James II: «Jenkyn skal være en fange så lenge han lever.» Kort tid etter at han døde, sa en adelsmann til kongen: «Måtte det behage deres majestet, Jenkyn har nå fått sin frihet.» «Kong James sa: “Ja, og hvem gav det til ham?” Adelen svarte: «En som er større enn deg majestet, kongenes Konge.» (Herbert Lockyer. Last Words of Saints and Sinners).

Bon Scott, en sanger i bandet AC / DC, sang i 1979 en sang med denne teksten: «Ikke stopp meg, jeg går nedover, helt ned, på motorveien til helvete.» 19. februar, 1980 ble Bon Scott funnet død, etter å ha blitt kvalt av sitt eget oppkast.

Maurice Perkins, som døde i en alder av 28 år. I løpet av den siste uken av sitt liv lengtet hans sjel etter å finne åndelig føde fra Guds ord, og broren måtte lese for ham nesten ustanselig. Den morgenen han døde sa han: «Jeg kan ikke prise ham nå, men jeg skal prise ham senere.» Broren hans sa til ham: «Føler du deg lykkelig?» Maurice hvisket mykt og stille: «Jeg vet at han elsker meg!  Ære være Gud! Kort tid etter var han borte. (Herbert Lockyer. Last Words of Saints and Sinners).

John Lennon: Kort tid før han døde ble han intervjuet av et amerikansk ukeblad. Han ble sitert: «Kristendommen vil ta slutt, den vil forsvinne. Jeg trenger ikke argumentere om det. Jeg er sikker på at Jesus var O.K., men hans tema var for enkle. I dag er vi (Beatles) mer berømte enn Jesus.» Lennon døde 8. desember 1980 av skuddskader.

Bevis på Guds eksistens (18) – Av Mark Cahill

 

Når folk ble syke for mange år siden, ville leger årelate pasienten. De fjernet noe av pasientens blod og håpet dette ville helbrede dem. De gjorde dette frem til 1800-tallet. Bibelen sier at blod er livskilden (3. Mos 17:11). Og selvfølgelig vet vi at dette er sant i vitenskapen i dag. Som du kan se, er Guds ord helt nøyaktige i sine vitenskapelige uttalelser.

Oppfylte profetier

Det som var aller mest overbevisende da jeg prøvde å se om Bibelen i sannhet var Guds ord, var oppfylte
profetier. Den grunnleggende definisjonen av en profeti er noe som er sagt i dag eller tidligere, og som forutsier noe som skal skje i fremtiden. Alle kan profetere noe. Vi ser det hele tiden, beskrevet på forsidene i ukeblader for salg ved kassen i matbutikken. Nøkkelen er imidlertid om profetien din er riktig! Det er det som skiller en falsk profet fra en ekte.

Leave a Reply