Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Februar 2020, 9. Årgang

Da nå altså Kristus har lidt i kjødet . . .
Betraktninger fra 1 Peters Brev (67)                                              

«Da nå altså Kristus har lidt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden», 1 Peter brev 4:1

Dette er et vanskelig vers å forstå, og det kan sikkert forstås på flere måter. Det begynner med: «Da nå Kristus har lidt», og viser tilbake til kapittel 3 vers 18 hvor det sies at «Kristus led én gang for synder.»

Det var ikke for sin egen synd han led, for han hadde ingen synd. Han led for våre synder. Det gjorde han bare én gang. Nå er han i himmelen, og nå lider han ikke mer på grunn av våre synder. Han er ferdig med den lidelsen som skyltes vår synd. Så sier Peter at vi som tror på Jesus må væpne oss med samme tanken.  Vi kan væpne oss med den tanken at siden Jesus tok på seg all vår synd, og siden han tok den synden med opp på korset (Kol. 2:14) så har vi blitt ferdig med synden, som egentlig betyr at vi er fridd ut. Paulus sier det slik: «Han (Gud) er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin Sønns rike. I Ham (Jesus) har vi forløsningen, syndenes forlatelse», Kol. 1:13-14.  «For den som er død, er rettferdiggjort fra synden», Rom 6:7.

Slik Gud regner, så har vi som tror på Jesus Kristus, blitt rettferdiggjort. Som en sa: Vi er ferdig med retten.
Hvorfor?  Jo, for Jesus Kristus tok hele vår skyld på seg. Denne tanke kan vi som tror på Jesus væpne oss med. Men hvorfor trenger vi å væpne oss?  Fordi vi har en fiende, Satan, som til stadighet skyter ut sine brennende piler. Til dem som tror sier han: Du er så syndig, at du kan ikke være en ekte kristen. Og til dem som ennå ikke er frelst, sier Satan: Du har gjort så mye synd i livet, at for deg er det ikke håp. Satan er vår svorne fiende. Det er derfor Guds ord sier at vi som tror på Jesus Kristus må ta på oss Guds rustning. Hva denne rustingen er finner vi beskrevet i Efeserbrevet kap 6: 12-17. Der finner vi beltet, brynjen, skoene, skjoldet, hjelmen og sverdet.  Skjoldet ses på som det aller viktigste: «Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med», Ef 6:16.

At vi har blitt ferdig med synden, betyr det at vi har blitt syndfrie? Nei, vi er fortsatt syndere. Men i Guds måte å regne på så er vi blitt ren og rettferdig, himmelen verdig. Ikke på grunn av noe i oss selv, bare på grunn av Jesus Kristus. «Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt», 1 Pet 2:24.

Mange sier at: Jeg kan aldri bli en kristen, for jeg klarer ikke å leve som en kristen. Og det er helt sant. Ingen av oss «klarer å leve som en kristen», av vår egen kraft. Hvis vi ser på Jesu disipler, finner vi eksempler på det. Da Jesus ble ført bort for å bli forhørt og senere ble korsfestet, så leser vi om hans disipler at de forlot ham. Peter, han som ved Guds Ånd skrev ned brevet vi studerer, om han står det: «Da gav han seg til å forbanne seg og sverge; Jeg kjenner ikke det mennesket!», Matt 26:74. Dette var før Peter og de andre disiplene fikk Den Hellige Ånd. Jesus visste at ingen kunne klare å leve som en kristen i egen kraft. Derfor sendte han, like etter at han selv hadde reist opp til himmelen, Den Hellige Ånd ned til jorden. «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender», Apg 1:8. Den Hellige Ånd, er noe vi får i det øyeblikket vi overgir oss til Jesus. Det er alle som tror på Jesus som sin personlige frelser som mottar Den Hellige Ånd.
Hvis et menneske ikke har fått Den Hellige Ånd, så hører ikke det menneske Gud til. Bibelen er veldig klar på det. « . . . Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til», Rom 8:9b.

 

Kjente menneskers siste ord (6)
Arne Helseth-Dyrseth.
I begravelsen til Dagny Sødal 8. januar 1988 i Oddernes kirke bar Arne Helseth-Dyrseth, som formann for bladet Evangelisten og Evangelistens bokhandel A/S, fram en takk og hilsen og siterte salme 116, 15: “Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død, ” og avsluttet med ordene: “Nu har Herren hentet hjem en av de juvéler han vant seg i dypet.” I det samme segnet han selv om og var død. På denne måten fikk også Arne Helseth-Dyrseth flytte hjem i herligheten, i Herrens nærhet, som en frukt av Jesu fullbrakte verk for oss alle på Golgata.  (Fra boken “I Livets tjeneste for Livets Herre” av Trygve Vasvik.)

 

Joseph Miller Chapman
Chapman var bare førti år da han døde og hans mektige jordiske tjeneste for Mesteren ble avsluttet. Hans siste preken var i en minnestund i en begravelsen av en diakon i kirken. Budskapet i talen var fra de siste ordene til patriarken Jakob, “Jeg samles nå til mitt folk. Begrav meg hos mine fedre …” (1. Mos 49: 29-33). De som hørte Chapman forkynne, sa at han forkynte som det skulle vært i hans egen begravelse. Hvis han hadde visst at det var hans siste tale, kunne det knapt vært mer høytidelig eller personlig.

Etter talen, mens de hadde brødsbrytelse, sluttet han seg til menighetens sang med uvanlig iver og varme: – “Når denne stakkars lespende, stammende tungen ligger stille i graven, da i en edlere, søtere sang, skal jeg synge om din makt til å frelse “ Chapman visste lite om at allerede før neste Søndag var kommet, ville hans “stakkars lespende og stammende tunge” være “stille i graven” og at han ville synge “en edlere og søtere sang” i himmelen. Etter den minneverdige begravelsen, hvor de alle hadde blitt varme og oppbygget, fikk han en forkjølelse på vei hjem i den fuktige og tåkete luften, og fredag ​​morgen var han død. To timer før han ble hentet hjem til himmelen, var de eneste ordene som kom fra hans lepper: “Kristus er alt – alt står bra til.”  (Herbert Lockyer. Last Words of Saints and Sinners)

Bevis på Guds eksistens (19) – Av Mark Cahill

Oppfylte profetier

Det var dette som gjorde meg helt overveldet! Ikke bare hadde Bibelen hundrevis av svært, svært detaljerte profetier, men de ble også oppfylt! Det var noe som virkelig forundret meg. Det finnes profetier i Bibelen om visse mennesker, nasjoner, om endetiden osv., men noen av de mest fascinerende har å gjøre med hvem den kommende Messias skulle være. Bibelen gir svært spesifikke detaljer om denne personen. Det gamle testamentet har over 60 profetier og 300 referanser, så du trenger ikke hell og lykke for å finne ut hvem denne personen er. Du kan vite det med 100 prosent nøyaktighet!

Bibelen sier at Messias skulle være av Davids hus, født i den lille byen Betlehem og fra stammen Juda. Han ville også bli født av en jomfru. Nå er ikke det akkurat noen lett oppgave! Likevel er det blitt oppfylt i bare én mann. Denne Messias skulle ankomme Jerusalem mens templet fortsatt stod. Det ble ødelagt i år 70 e.Kr., så Messias måtte komme før da. Det gamle testamentet sier at Messias ville utføre mirakler, ri inn i Jerusalem på et esel og bli forrådt av en venn. Han ville bli solgt for 30 sølvpenger og gjennomstukket i hender og føtter. Sammen med alle disse profetiene står det også i Det gamle testamentet at denne Messias ville stå opp fra de døde!

Leave a Reply