Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2020, 9. Årgang

Slik at dere ikke lenger . . .
Betraktninger fra 1 Peters Brev (68)                                              

«Slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet», 1 Peter brev 4:2

I verset vi så på sist skrev Peter at vi som troende skulle væpne oss med en tanke. I verset vi skal se på i dag kommer begrunnelsen på hvorfor denne «væpningen» er så viktig. Vi så at essensen i det verset var at alt er fullbrakt. Frelsen er en fri gave. Jesus har tatt all vår synd på seg. Jeg og du som var skyldige går fri.

Denne kjensgjerningen, at jeg og du som var skyldige, nå er blitt fri, er det glade budskapet som Bibelen formidler til oss. Det er i denne sannheten at kraften til å leve for og med Jesus ligger.
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så greker», Rom 1:16. Evangeliet er en Guds kraft til å frelse oss, og det er en Guds kraft til å bevare oss som frelst. «Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid», 1. Peter 1:5.

Når denne sannheten går opp for oss, skaper det en ufattelig drivkraft til å leve i troen på Jesus Kristus. Før vi ble frelst, så gikk alt i bare én retning. Vi var slaver av synden, sier Guds ord. Men når vi er blitt frelst, da skjer det en forandring og en forvandling. Vi har fått et ønske om å leve etter Guds vilje.
Dette skjer ikke ved å oppdra vår syndige natur, for den er så skakkjørt at det finnes intet håp for den. Derfor måtte Gud i stedet skape noe nytt, en ny natur. Denne nye naturen får vi ved troen på Jesus.

Heller ikke loven, de ti bud, kan klare å få skikk på vår syndige natur. Vår syndige natur er kondemnert.
Jeg er kondemnert. Men ved troen på Jesus Kristus, så skaper Gud en ny natur i oss, en natur som elsker Guds vilje. «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet», Rom 8:3.

Denne nye naturen var det Gud måtte skape, «slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje», som verset vårt i dag sier.

     «Den tid dere ennå skal være i kjødet» sies det videre, som betyr: Den tid vi ennå skal leve i den kroppen vi nå bor i. Jeg er en sjel, og jeg har en ånd, og jeg bor i en kropp, (1 Tess 5:23). Vi ser noen ganger i begravelser at pårørende står rundt kisten og snakker med den avdøde. Vi skal ha all respekt for den sorg mennesker opplever i slike situasjoner, og dette er ingen pekepinn eller irettesettelse av den praksis. Men vi kan kanskje huske på at død betyr adskillelse.

Når jeg er død, så har ånden min flyttet ut av kroppen min. Jeg fortsetter å eksistere, men jeg hører ikke lenger de gode ordene. De gode ordene må sies til meg mens jeg ennå bor i kroppen, før jeg flytter ut. Kroppen er bare skallet jeg bor i. I skaperverket finner vi en fin illustrasjon på dette i larven. Den går ut av kokongen og blir til en sommerfugl. Slik skal også jeg engang forlate denne kroppen, og så skal jeg få en ny kropp. «For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet», 1 Kor 15:53.

Så blir det store og alvorlige spørsmålet: HVOR?  Hvor skal jeg og du flytte? Dette er livets alvorligste spørsmål. Mitt aller beste råd til deg er å helt og fullt sette din lit til Jesus Kristus som har betalt for alle dine synder. Stoler du på det, og du av hjertet sier: TAKK JESUS! Så har du tatt imot innbydelsen til en underfull fremtid, en fremtid som er så sikker og som er så herlig, at hvis mennesker hadde fattet hvor herlig det var, hadde det blitt lange køer for å få denne gratis gaven, et evig liv i himmelen i glede og fred.
«Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom!», Joh. Åpenbaring 22:17

                                   Kjente menneskers siste ord (7)
DAVID BRAINERD,
Var en mann som fortsatt blir husket for sin forbønnstjeneste og sitt bemerkelsesverdige arbeid blant de amerikanske indianerne. Han fikk ikke tjene Mesteren i noen lang periode, men hans liv er fremdeles til inspirasjon for Herrens folk. Da hans skrøpelige kropp begynte å svikte ham, begynte han å tenke mye på sin bortgang og han lengtet etter å møte sin Herre og Mester. Den siste setningen han skrev i dagboken sin var en passende avslutning på et liv brukt i Gudsfrykt og kjærlighetsarbeid: “Å, kjære Gud, jeg kommer raskt til deg, håper jeg! Fremskynd dagen, Å Herre, hvis det er din velsignede vilje. Å kom, Herre Jesus, kom snart, Amen. ” Rett før han døde, hørte de som stod rundt ham at han visket: “Han vil komme; han skal ikke dryge. Snart er jeg i herligheten; snart er jeg sammen med Gud og hans engler.”

 

JOCK TROUP,
Var en skotsk evangelist som ble brukt av Herren på en underfull måte. Sammen med sin kone reiste han til Amerika på et forkynneroppdrag. På en påskedag, mens han forkynte fra Johannes 3:16, falt han over talerstolen og ned på gulvet. Hans kone, som var til stede, skyndte seg til for å hjelpe ham og tok hodet hans i armene sine, men den kjære Jock bare rullet med øynene, så på sin elskede og sa: “Katie,” og så døde han. Jock pleide ofte å si at han ville dø med støvlene på – og det gjorde han! For ham ble det en plutselig død, og plutselig var han kommet til herligheten.  (Herbert Lockyer. Last Words of Saints and Sinners)

Bevis på Guds eksistens (20) – Av Mark Cahill
                                                                              Oppfylte profetier
Dette er noen svært detaljerte profetier! De er ikke generelle spådommer som du ser i horoskoper eller fra Nostradamus, men derimot veldig, veldig spesifikke nedtegnelser. Enten lar Gud alle disse gå i oppfyllelse, eller så er ikke denne boken pålitelig. Og likevel, med 100 prosent nøyaktighet, er alle disse profetiene blitt oppfylt ved fødselen, livet, døden og oppstandelsen til en mann som heter Jesus Kristus!

Kan du forestille deg noen i dag som kan forutsi at alle disse tingene skal skje med noen i år 3000 e.Kr.? Det er nesten ufattelig å tenke på, men det er det som har skjedd her.

Professor emeritus i matematikk, astronomi og vitenskap i høyskolen i Pasadena City og Westmont, Peter Stoner, fant ut at sjansen for at én mann skulle oppfylle åtte av disse profetiene, er 1 av 10^17 (1 av 100 000 000 000 000 000). Han ga følgende eksempel for å forklare det:

«Hvis du markerer ett av ti lodd og legger alle loddene i en lue og rører dem grundig og spør en mann med bind for øynene om å trekke et lodd, er sjansen for å trekke det riktige loddet én av ti. Hvis vi tar 1 av 10^17 sølvdollarmynter og legger dem utover jordoverflaten i staten Texas, vil de dekke hele staten med et 61 cm tykt lag. Merk så en av disse sølvdollarmyntene, og rør hele massen grundig, over hele staten. Sett bind for øynene på en mann, og fortell ham at han kan reise så langt han ønsker, men han må hente en sølvdollar og si at dette er den rette. Hvilken sjanse ville han ha for å finne den rette? Bare den samme sjansen som profetene ville ha hatt for å skrive disse åtte profetiene og få dem alle til å gå i oppfyllelse i en hvilken som helst mann, fra deres tid til i dag, forutsatt at de skrev i kraft av sin egen visdom.»

Leave a Reply