Har Corona viruset noe med Gud å gjøre?

Spørsmålet mange stiller seg i disse dager er om det vi opplever nå er en straffedom fra Gud.

Svaret er at vi nå lever i nådetiden. Den begynte på Pinsedag for snart 2000 år siden, og ender når Jesus kommer for å rykke sin menighet opp i luften og møte ham der.

I nådetiden lar Gud «sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige», Matt 5:45. Med det menes at Gud nå i nådetiden gir alle mennesker velsignelser, ikke bare oss som tror på ham.

Når nådetiden er over, vil vi som tror på Jesus Kristus som vår personlige frelser, bli tatt opp til himmelen, i det vi kaller for bortrykkelsen, (1 Tess 4:13-18). Deretter begynner den sjuårige trengselstiden. Vi vet ikke nøyaktig når tid alt dette skjer, men vi vet veldig mye om hva som skal skje i selve trengselstiden. Mye av den verdenshistorien er allerede nedtegnet i Skriften. Vi finner dette blant annet i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring, og mer spesifikk i kapitlene 6-19. Dette er alt annet enn lystig lesning. Der rulles det opp ene skrekk scenariet etter det andre. Denne perioden kalles for Hevnens dag, da Gud skal gripe inn og dømme de folkene som fortsatt er igjen på jorden, de «som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten», 2 Tess 2:12.

Her er noe av det som skal skje i begynnelsen av trengselstiden: «For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene», Matt 24:7-8.

Og her er hva som skal skje i den siste delen av trengselstiden: «For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!», Matt 24:21.

«Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen», Lukas 21:11.

Så blir spørsmålet, er Corona krisen vi opplever i dag begynnelsen til den store trengsel? En ting er sikkert, trengselstiden har ikke begynt, men hvorvidt det som nå skjer er en forløper til det som den Herre Jesus kaller for fødselsveene, ja det vet vi ingenting om. Før fødselsveene og den sjuårige trengselen begynner, kommer bortrykkelsen av alle oss som tror på Jesus Kristus som vår frelser. Når dette har skjedd, da begynner trengselstiden. Se mer om dette i vår undervisningsserie om Jesu Gjenkomst på vår nettside: www.bibeltroskap.no

Finnes det noe håp?
Ja, for den som vil tro på Jesus Kristus som sin frelser, så har vi en underfull fremtid. Det betyr likevel ikke at fordi om vi tror på Jesus Kristus som vår frelser, så er det garantert at vi slipper å gå igjennom kriger, katastrofer, hungersnød etc. Det var mange kristne før 1. og 2. verdenskrig begynte, og likevel måtte de gå igjennom krig og prøvelser. Det er bare hevnens dag vi vil unnslippe, trengselstiden som er den kommende Guds vrede, (1 Tess 1:10). Det viktigste er likevel ikke at vi slipper de jordiske plagene som skal komme i trengselstiden, for de varer bare for en tid. At vi ved troen på Jesus Kristus slipper å komme til en evig fortapelse er langt mer verdifullt. Det er fordi Jesus Kristus tok vår straff på seg:
«For så har Gud elsket verden (deg og meg) at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv», Joh 3:16.

Leave a Reply