Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2020, 9. Årgang

Slik at dere ikke lenger . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (68)                                               «Slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet», 1 Peter brev 4:2 I verset vi så på sist skrev Peter at vi som troende skulle væpne … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Februar 2020, 9. Årgang

Da nå altså Kristus har lidt i kjødet . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (67)                                               «Da nå altså Kristus har lidt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden», 1 Peter brev 4:1 Dette er et vanskelig … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Februar 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Januar 2020, 9. Årgang

Han som er fart opp til himmelen . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (66)                                               «Han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt», 1 Peter brev 3:22 Det var på Kristi himmelfartsdag at Jesus fór opp til himmelen. Vi … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Januar 2020, 9. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Det som også nå frelser oss . . . Betraktninger fra 1 Peters Brev (65)                                               «Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse», 1 Peter brev 3:21 Mange mennesker tror, og Den Norske … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 12. 23 Desember 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang

I den ble noen få . . . frelst Betraktninger fra 1 Peters Brev (64)                                               «I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann», 1 Peter brev 3:20b Peter taler her om arken, den ca. 155m lange båten som ble bygget langt ifra sjøen. Det er litt usikkerhet rundt hvor lenge … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 11. 23 November 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10. 23 Oktober 2019, 8. Årgang

Prekte for åndene som var i varetekt Betraktninger fra 1 Peters Brev (63)                                               «I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd.», 1 Peter brev 3:19-20a «Jeg tror på Jesus Kristus, … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 10. 23 Oktober 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 9. 23 September 2019, 8. Årgang

For også Kristus led en gang Betraktninger fra 1 Peters Brev (62)                                               «For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden», 1 Peter brev 3:18. Vi så i forrige brev litt på dette … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 9. 23 September 2019, 8. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 August 2019, 8. Årgang

 For det er bedre, om så er Guds vilje Betraktninger fra 1 Peters Brev (61)                                               «For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt», 1 Peter brev 3:17. Lidelse er ikke godt, og det er helt naturlig at vi ønsker å unngå det. … Continue reading Hjelp til å finne himmelveien Nr. 8. 23 August 2019, 8. Årgang