Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars. 2018, 7. Årgang

Han som bar våre synder! Betraktninger fra 1 Peters Brev (43)                                               «Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt», 1 Peter brev 2:24. En del mennesker ble nylig spurt på gaten av … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 3. 23 Mars. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2018, 7. Årgang

Han som ikke skjelte igjen! Betraktninger fra 1 Peters Brev (42)                                               «Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig», 1 Peter brev 2:23. I det forrige utgaven av «Hjelp til å finne Himmelveien» skrev vi om denne personen, Jesus … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 2. 23 Feb. 2018, 7. Årgang

Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2018, 7. Årgang

Han som ikke gjorde synd! Betraktninger fra 1 Peters Brev (41)                                               «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn», 1 Peters brev 2:22 Finnes det noe menneske som det kan sies om, at de ikke gjør, eller har gjort synd? Tenk deg nøye om. Vet du om noen som … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2018, 7. Årgang

Det Åndelige Nr. 12. 23 Des. 2017, 6. Årgang

For til dette ble dere kalt! Betraktninger fra 1 Peters Brev (40)                                               «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor», 1 Peter brev 2:21. Dette er noe av vårt kall som kristne, sier Guds ord.  Å tåle … Fortsett Det Åndelige Nr. 12. 23 Des. 2017, 6. Årgang

Det Åndelige Nr. 10. 29 Okt. 2017, 6. Årgang

Dere tjenere: underordne dere! Betraktninger fra 1 Peters Brev (38) «Dere tjenere: underordne dere under deres herrer og vis dem respekt – ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange», 1 Peter brev 2:18. Selv om Bibelen aldri forsvarer slaveri, finner vi slaveri omtalt i ganske mange bibelavsnitt, både i Det gamle og … Fortsett Det Åndelige Nr. 10. 29 Okt. 2017, 6. Årgang