Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2018, 7. Årgang

Han som ikke gjorde synd! Betraktninger fra 1 Peters Brev (41)                                               «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn», 1 Peters brev 2:22 Finnes det noe menneske som det kan sies om, at de ikke gjør, eller har gjort synd? Tenk deg nøye om. Vet du om noen som … Fortsett Hjelp til å finne himmelveien Nr. 1. 23 Jan. 2018, 7. Årgang

Det Åndelige Nr. 12. 23 Des. 2017, 6. Årgang

For til dette ble dere kalt! Betraktninger fra 1 Peters Brev (40)                                               «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor», 1 Peter brev 2:21. Dette er noe av vårt kall som kristne, sier Guds ord.  Å tåle … Fortsett Det Åndelige Nr. 12. 23 Des. 2017, 6. Årgang

Det Åndelige Nr. 10. 29 Okt. 2017, 6. Årgang

Dere tjenere: underordne dere! Betraktninger fra 1 Peters Brev (38) «Dere tjenere: underordne dere under deres herrer og vis dem respekt – ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange», 1 Peter brev 2:18. Selv om Bibelen aldri forsvarer slaveri, finner vi slaveri omtalt i ganske mange bibelavsnitt, både i Det gamle og … Fortsett Det Åndelige Nr. 10. 29 Okt. 2017, 6. Årgang

Det Åndelige Nr. 7. 23 Juli 2017, 6. Årgang

For Herrens skyld! Betraktninger fra 1 Peters Brev (35)  «For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker», 1 Peter brev 2:15. I Guds øyne er uforstand og uvitenhet ofte motsatt av det mennesker av denne verden tenker. Et menneskes beslutning om å … Fortsett Det Åndelige Nr. 7. 23 Juli 2017, 6. Årgang